GYŰJTEMÉNYEK

A Postamúzeum gyűjteményeiben a posta, a távközlés és a műsorszórás fejlődésének és történetének emlékeit gyűjti és őrzi. Gyűjteményeink két fő kategóriája a tárgyi és a dokumentációs, és mindkét gyűjteménycsoport további tíz-tíz gyűjteményre tagolódik, melyek több mint 11 000 tárgyat és mintegy 40 000 egységnyi dokumentumot tartalmaznak.

TÁRGYI GYŰJTEMÉNYEK

Ügyviteli és üzemviteli emlékek gyűjteménye
Járműgyűjtemény
Egyenruhák, zászlók, karszalagok és egyéb textíliák gyűjteménye
Bélyegző-, pecsétnyomó- és éremgyűjtemény
Személyes, társadalmi és szakoktatási emlékek gyűjteménye
Show More
Távíró-történeti gyűjtemény
Távbeszélő-történeti gyűjtemény
Rádiótörténeti gyűjtemény
Televízió-történeti gyűjtemény
Egyéb hírközlési műszaki emlékek gyűjteménye
Show More

DOKUMENTÁCIÓS GYŰJTEMÉNYEK

Okmány- és iratgyűjtemény
Műszaki rajz és műszaki dokumentációs gyűjtemény
Történeti térképgyűjtemény
Kép- és ábrázolásgyűjtemény
Postaszolgálati és aprónyomtatvány gyűjtemény
Hangemlék-, multimédia-gyűjtemény
Mozgó- és videofilm-gyűjtemény
Tematikus gyűjtemények
Show More

ADATTÁR

A Postamúzeum adattári gyűjteménye a múzeum gyűjtő, kutató, feldolgozó és hagyományápoló feladatait szolgálja. Az adattár a múzeumi gyűjtemény-együttes szerves része, amely egyrészt a múzeum gyűjteményeiről tájékoztat, s egyben a gyűjtőkörére, gyűjtő- és közművelődési tevékenységére, szakmai és társadalmi bázisaira vonatkozó dokumentumok gyűjtőhelye; másrészt a gyűjtő, feldolgozó és kutatómunka során létrejött, lényeges információkat tartalmazó iratok, életrajzok, visszaemlékezések rendszerezett gyűjteménye. Ide tartoznak a múzeum történetére és a múzeumban folyó munkára vonatkozó iratok, feljegyzések, nyomtatványok és dokumentumok, valamint a múzeum munkatársainak tudományos és ismeretterjesztő tevékenysége kapcsán keletkezett kéziratok, tanulmányok, publikációk és előadásszövegek is. Az adattár tulajdonképpen a múzeum adatbankja, memóriatára. Az adattári iratgyűjteményt pedig a szakmatörténetre vonatkozó eseményekről, személyekről, forráshelyekről, gyűjteményekről készült kartonált adatgyűjtemény, az adattári fényképgyűjtemény, valamint a segéd- és technikai eszközök gyűjteménye egészíti ki, teszi használhatóbbá.

Oberhäuszer Lajos (1842?–1925) portréja
A Magyar Királyi Posta millenniumi csarnoka, 1896
A csarnok bútorainak postai jelképeket megjelenítõ csúcsdísze, 1896
A millenniumi postacsarnok kiállításrészlete, 1896
A Postamúzeum vendégkönyve, 1955
Show More

KÖNYVTÁR

A Postamúzeum könyvtára tudományos szakkönyvtár, mely előzetes bejelentkezéssel, a nyitva tartási időben bárki számára kutatható. Állománya több mint 17 000 kötetet számlál. A múzeum gyűjti a posta-, távírda-, távbeszélő-, és műsorszórás-történeti kutatásban forrásul szolgáló szakkönyveket, folyóiratokat, rendeletgyűjteményeket, valamint a technikatörténet, ipartörténet, közlekedéstörténet és muzeológia kapcsolódó műveit. Állományában megtalálhatók a múzeumi és egyéb kutatómunkához szükséges könyvtári segédanyagok is: lexikonok, adattárak, szótárak, kézikönyvek, stb. A könyvtár állományának történeti becsű részét képezi a mintegy 250 kötetből álló muzeális gyűjtemény. A könyvtár nem kölcsönöz, az állomány csak helyben kutatható.

Benczúr Ház Kulturális Központ

 

Postamúzeum

E-mail: info@postamuzeum.hu

Telefon:  +36 1 269 6838
               +36 1 322 4240

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A Magyar Királyi Posta millenniumi csarnoka, 1896