CONTACT

igazgató

Dr. Holló Szilvia-Andrea PhD 

Történész
Muzeológus

 

+36 30 387 8296
hollo.szilvia.andrea@postamuzeum.hu

Debreczeni Dániel

gyűjteménykezelő

Hajdú József 

muzeológus

Kép- és ábrázolás-gyűjtemény
Hangemlék-, multimédia-gyűjtemény
Mozgó- és videófilm-gyűjtemény

 

+36 30 815 3685
hajdu.jozsef@postamuzeum.hu

Kozmáné Grünwald Éva

papírrestaurátor

Egyenruha- és textilgyűjtemény

 

+36 30 815 3684
grunwald.eva@postamuzeum.hu

Magdó Csaba 

műszaki muzeológus

Távíró-történeti gyűjtemény
Távbeszélő-történeti gyűjtemény

+36 30 814 0409

magdo.csaba@postamuzeum.hu

Urbán Gyöngyi

muzeológus, múzeumpedagógus

Történeti térképgyűjtemény
Tematikus gyűjtemény

 

+36 30 462 2481
urban.gyongyi@postamuzeum.hu

Zombor Janka

muzeológus

Okmány- és iratgyűjtemény

 

+36 30 164 4778
zombor.janka@postamuzeum.hu

Postal Museum

E-mail: info@postamuzeum.hu

Telephone:  +36 1 269 6838
                    +36 1 322 4240

Address: 1068 Bp, Benczúr u. 27.