top of page
Okmány

Collection of documents and documents

 

The collection of documents and documents of the Postal Museum primarily collects documents and documents of historical value or source value relating to the history of the Hungarian post, telecommunications and broadcasting, as well as documents and documents suitable for illustration, as well as the notes, manuscripts, correspondence and documents of historical figures who played a prominent role in the history of the post, telecommunications and broadcasting.


This collection contains documents that are unique in terms of their production method and are suitable for documenting and demonstrating the evolution and development of post, telecommunications and broadcasting, as well as individual phenomena of technical, economic and organizational development, scientific research, vocational training and some characteristic moment of the professional or social activity of the employees.

Utazólevél, 1837 Készítés éve 1837

Értéklevél

Értéklevél viaszpecséttel lezárva

Postamesterség adományozásáról szóló díszes oklevél, 1845 Készítés éve 1845

Óralevél és főrovatlap, 1872 Készítés éve 1872

Útlevél, 1800 Készítés éve 1800

Műszaki

Technical drawing and technical documentation collection

 

Historical technical drawings of postal, telecommunications and broadcasting belonging to the Postal Museum and related documentation materials, as well as technical descriptions, technical handling descriptions, factory albums and other technical information materials can be found in this collection._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_The collection primarily covers works related to domestic technical development, as well as blueprints, sketches and drawings made by outstanding technical creative engineers, and their copies. Drawings that can be evaluated historically also include some study drawings and diploma plans made by students of vocational education institutions and educational institutes.

A pécsi 2. sz. m. kir. postaház terve, 1918

Az „Óbudai” Postaház épületének tervpályázata

Búsfy Korlát által tervezett levélszekrényürítő, 1882

Delizsánsz

Mozgópostakocsi

Térkép

Historical map collection

 

The Postal Museum primarily collects maps and cartographic products that contain data that can be evaluated from a postal, telecommunications, and broadcasting historical perspective. The collection covers maps containing postal, telecommunications and broadcasting historical information made at any age and using any technique, geodetic surveys, plans recorded with cartographic tools and methods, regardless of whether they were realized, as well as relief maps and globes, as well as copies made with any technique of rare items preserved in other collections that are significant from the point of view of the history of post, telecommunications and broadcasting.

A magyar korona országai távbeszélő hálózatának részletes térképe. Zágrábi Igazgatóság.

Magyar- és Erdély- Országi Posta ’s vontató-járások Földképe, 1836

Mozgóposta-hálózat dunántúli részlete

Postarum seu Veredariorum Stationes per Germaniam et Provincias adiacentes, 1714

Regni Hungariae

Kép- és ábrázolás

Collection of images and representations

 

From the point of view of any branch of postal, telecommunications and broadcasting history, representations, images and sculptures that are of historical value, documenting in the form of non-technical drawings, regardless of the technique of their production, are placed in the collection of postal history images and representations. The collection covers facilities, their construction, procedures, work tools, vehicles, work processes, events, inventions, technologies, as well as depictions of outstanding personalities of the postal, telecommunications and broadcasting services.


Placement in the collection is not a condition for the artistic value of the representation, the character of a work of art. Museum value is determined by the historical or informative value of the subject of the representation. From this point of view, it does not matter whether the representation in question is a painting, engraving, photograph or other technique, perhaps a postcard or a print.

Józsa Lajos jubileumi emlékalbuma, 1901

Ifj. Vastagh György Távkábel Budapest–Bécs, szoborcsoport, 1926

Kapros Kósa Edit Honfoglalás kori lovas futárok, 1993

Kegyes József Szendei László postamester portréja, 1892

Molnár C. Pál Postatörténeti freskóterv, részlet, 1955

Trischler Ferenc Hírközlési emlékmű Balatonszemesen, 2004

Trischler Ferenc Puskás Tivadar, 2006

Aprónyomtatvány

Postal service and small print collection

 

The Postal Service and small print collection includes the postal, telecommunications and broadcasting services or other postal historical information. The conceptual scope of the small print includes all publications that are duplicated or made using printing techniques, contain text and possibly illustrations, and are not, by their very nature, books. Its scope usually does not exceed one printing sheet, and it does not contain a study for scientific or professional purposes. These include various mail handling forms, delivery receipts, delivery notes, telegrams, stickers, sticker numbers, service forms, regulations, circulars, fee schedules, etc. Public information propaganda and publications made for advertising purposes - such as posters, flyers, brochures, information booklets, etc. – are also found in this collection.

1948-ig a kis értékű csomagküldemények jelzésére használt kezelési címke.

A Postamúzeum időszaki kiállításának plakátja, 1981

A Postás Szimfonikus Zenekar plakátja, 1972

A csomag burkolatára ragasztott, a küldemény soron kívüli továbbítását két nyelven is jelző postakezelési címke.

Az 1937-ben forgalomba bocsátott, a Fővárosi Nyomdában készített LX sorozatjelű dísztáviratlapok 1. oldala. 1937

Az irányítószám-rendszer bevezetését reklámozó plakát. 1973

Dísztáviratlap 1933 Az 1933. április 24-én forgalomba bocsátott, Sinkó K. grafikus által tervezett, ifj. Kellner Ernő nyomdájában készített dísztáviratlap.

Postai szállítólevél, 1920-40-es évek Értékbenyomással készült, ún. díjjegyes, a nemzetközi csomagforgalom lebonyolítására rendszeresített nyomtatvány.

Ragjegy, 1960-as évek Enyvezett hátú postakezelési címke, mellyel a vámköteles küldeményeket a vámkezelést központilag végző Budapest 70. sz. postahivatalba irányították.

Ragjegy, 1960-70-es-es évek A szabvány méretet meghaladó csomagküldeményeket jelölő, kétnyelvű kezelési címke.

Ragjegy, 2000 A nemzetközi forgalomban 2000-ig használt, enyvezett hátú kezelési cimke, mellyel azt jelölték, hogy a csomagban küldött termék árát a címzett a kézbesítés után fogja kifizetni.

Tűzveszélyes tartalom jelzésére használt kétnyelvű, a csomag burkolatára ragasztott címke.

Óvatos rakodást igénylő küldeményeket jelölő, enyvezett hátú kezelési címke.

Sound memorabilia, multimedia collection

 

The museum collects audio recordings of the reminiscences of postal, telecommunications and broadcasting workers and other persons related to their institutions, audio tapes of conversations with important personalities, audio recordings of horn signals, musical works, songs related to the post office and the postal service on audio tape, audio disc, CD or any other on sound carrier material. In recent years, the scope of the collection has expanded to include multimedia media that contain not only audio recordings, but also audio, images, moving images, and animations.

Hangemék

100 éves a Magyar Posta Dalok a postáról a Postás Szimfónikus Zenekar és a Ritmus együttes közreműködésével

Levelemmel üzenem… Dalok a postáról a Postás Szimfónikus Zenekar és a Ritmus együttes közreműködésével

Mozgó

Motion and video film collection

 

The museum collects moving films and video recordings of professional history-related events, prominent people, technical equipment, and technological processes. The collection covers educational, informative, propaganda and feature films, as well as their details, regardless of the width, length, type, silent or loudness of the medium.

Levelek Rákosihoz dokumentumfilm, 2006, 37 perc Készítette: EPS film, forgatókönyvíró és rendező: Móczán Péter, operatőr: Sibalin György, közreműködik: Szikszai Rémusz Meg lehet-e jobban ismerni egy korszakot, annak valódi arcát, mint azt legjobban visszatükröző kordokumentumokból, esetünkben a mindenható hatalom megtestesítőjéhez, Rákosi Mátyáshoz íródott levelekből?

Ki viszi levelem? ismeretterjesztő film, 2008, 35 perc Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány, forgatókönyvíró és rendező: Moldoványi Judit, operatőr: Lakatos Iván, vágó: Buda János A film a magyar posta történetének néhány érdekes mozzanatát mutatja be. A népvándorlás korának pusztáitól napjaink hírközlési eszközeiig foglalkozik a posta szerepével a hírszolgálatban.

Postamúzeum – Az év múzeuma, 2002 ismeretterjesztő film, 2003, 30 perc Készítette: Novomédia Bt.

Fejezetek a magyar tudomány-, technika- és kultúrtörténetből – CD-ROM az Álmok álmodói – világraszóló magyarok című kiállítás alapján 2003 Kiadó: Millenáris Kht, készítette: Ars Wonderland Stúdió Kft. A CD-ROM nem egyszerűen a kiállítási katalógus digitális formája, annál sokrétűbb, bővebb anyagot tartalmaz. A lemez mintegy 600 kiemelkedő tudományos, technikai vagy kulturális eredményt elért személy életét mutatja be.

Tematikus

Thematic collections

 

In the Postal Museum, material that forms a unit related to a specific subject area, collected through museum research work or in other ways, as well as material belonging to the person of the person who handed it over or the collector, or possibly material related to a person or work that has already been transferred to the Postal Museum as a collection group, is treated as a separate collection, thematic material . Such a collection can come from a legacy, from a thematic collection carried out purposefully by the museum, or even from collections of copies.

A budapesti magyar királyi állami távbeszélőhálózat bérleti vállalata, részvény-társaság alapszabályai, 1890

Emléklap, 1899 Follért Károly posta- és távírdavezérigazgató (1909-1918) részére kiállított, egyedi készítésű oklevél.

Hindy Kálmán viaszpecsét lenyomat gyűjte 124 íven 2191 db postahivatali viaszpecsét-lenyomat. Restaurálva 2008-ban.

Levél a Földmívelés- ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi Minisztériumtól, 1872

M. kir. Postavezérigazgatóság utasítása, 1938

Postakönyv, 1911 Nagyvárosi kézbesítők által a közönségnek az év végi időszakban ajándékozott kis, füzetszerű nyomtatvány, melyben a díjszabás mellett újévi jókívánságok, versek, esetenként rajzok kaptak helyet.

Tábori levelezőlap, 1917 Alkalomszerűen berendezett első világháborús tábori postahivatalt ábrázoló képes levelezőlap.

Tábori postai levelezőlap, 1914 Magyar nyelvű, a Magyar kir. Posta által a hadba vonult katonák levelezésére rendszeresített levelezőlap.

Tábori postai levelezőlap, 1918 Kétnyelvű, a nemzetközi forgalom számára rendszeresített első világháborús tábori postai levelezőlap.

bottom of page