top of page
A Posta Központi Távírda

The Posta Central Televírda Office as a living entity, 1953, 1954

Távíró

Elméleti oktatás

Távíró

Élüzem címtábla

Távíró

Élüzem oklevél, 1953

Távíró

Berendezések vizsgálata

Távíró

Élüzem oklevél, 1954

Távíró

Gyors hibaelhárítás

Távíró

Gentex ellenőri asztal

Távíró

Gyakorlati oktatás

Távíró

Ismerkedés a csoportválasztóval

Távíró

Hibaelhárítás a telexközpontban

Távíró

Ismerkedés a torzításmérővel

Távíró

Ismerkedés a távírógéppel

Távíró

Tapasztalatátadás

Távíró

Tapasztalatátadás

Távíró

Munka a kábelrendezőben

Távíró

Üzem alatti vizsgálat

Távíró

Vonalfelügyeleti szolgálat

Belgrade's telegraph and telephone equipment during World War I

Belgrád távíró
Távíró

Asztalosműhely

Távíró

Belgrádi hadtáp távírdaközpont

Távíró

Biztosítótábla és transzlátorok

Távíró

Akkumulátorok

Távíró

Lakatosműhely

Távíró

Hadiközpont

Távíró

Hughes-terem

Távíró

Hivatalvezető Forner Károly postafőtiszt

Távíró

Lieben-lámpa

Távíró

Morse-terem

Távíró

Motorok és dinamók

Távíró

Műszerészműhely

Távíró

Műszerészműhely

Távíró

Szerszámraktár

Távíró

Távbeszélő-készülékek raktára

Távíró

Szigetelő- és huzalraktár

Távíró

Távbeszélőközpont

Távíró

Táviratcenzúra

Távíró

Távirat-közvetítés távbeszélőn

Távíró

Táviratfelvétel

Távíró

Távírdások

Távíró

Távíró- és távbeszélő-készülékek raktára

Távíró

Teherelosztó

Távíró

Vonalfelügyeletelet

Central Telegraph Office

Központi Távíró
Távíró

A felújított távírógépterem, 1968

Távíró

A felújított távírógépterem, 1968

Távíró

A felújított távírógépterem, 1968

Távíró

A felújított távírógépterem, 1968

Távíró

A felújított távírógépterem, 1968

Távíró

A Központi Távíró Hivatal áramfejlesztője, 1920

Távíró

A távírógépterem építése

Távíró

A távírógépterem építése

Távíró

Általános felújítás

Távíró

A távírógépterem építése

Távíró

Általános felújítás

Távíró

Általános felújítás

Távíró

Általános felújítás

Távíró

Az épület homlokzata

Távíró

Általános felújítás

Távíró

Címertábla, 1981

Távíró

Csőposta

Távíró

Csőposta

Távíró

Kapcsolótábla

Távíró

Kapcsolótábla

Távíró

Központi Távíró Hivatal a főposta épületében Fotó: Klösz György

Távíró

Központi Távíró Hivatal rádió-üzemközpon

Távíró

Rádió-üzemközpont

Távíró

Rádió-üzemközpont

Távíró

Táviratfelvevő munkahelyek, 1981

Távíró

Rádió-üzemközpont

Távíró

Táviratfelvevő munkahelyek, 1981

Távíró

Táviratfelvevő

Távíró

Távirat-közvetítő

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Távírógépterem

Távíró

Tornaterem

Távíró

Távírógépterem, 1906

Távíró

Tudakozó

Távíró

Vonalvizsgáló asztal és kapcsolószekrény

Központi Távíró Hivatal

Central Telegraph Office, 1985-1990

Távíró

Központi Távíró Hivatal Bejárat, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Belső udvar, 198

Távíró

Központi Távíró Hivatal Előcsarnok részlet

Távíró

Központi Távíró Hivatal Előcsarnok, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Épületbelső, 199

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Épületbelső, 199

Távíró

Központi Távíró Hivatal Épületbelső, 199

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Lépcsőház, 1989.

Távíró

Központi Távíró Hivatal Melléklépcsőház,

Távíró

Központi Távíró Hivatal Öltözőszekrények

Távíró

Központi Távíró Hivatal Pinceablak díszrácsa, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Teherporta, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Tető, 1990

Távíró

Központi Távíró Hivatal Teherporta, 1989

Távíró

Központi Távíró Hivatal Udvari bejárat,

Távíró

Központi Távíró Hivatal Udvari bejárat,

Távíró vegyes

Telegraphic miscellaneous

Távíró

A budapesti rádió-üzemközpont akkumulátortelepe

Távíró

Bakos Elemér nyugdíjba vonulása, 1973

Távíró

A Posta Központi Távíró Hivatal énekkara

Távíró

A budapesti rádió-üzemközpont felvevőterme

Távíró

Előkészületek az elektronikus távíróközpont telepítéséhez, 1978

Távíró

Katonai távírászok

Távíró

Katonai távírászok

Távíró

Központi Távíró Hivatal Géptermi részlet

Távíró

Meghívó távírdai rendezvényre, 1961

Távíró

Központi Távíró Hivatal Táviratleadó munkahely

Távíró

Nőnapi hóvirág átadása

Távíró

Rádiótávírász tanfolyam hallgatói

Távíró

Rádiótávírász verseny Moszkvában, 1954

Távíró

Rádiótávírászok Szegeden, 1917 (2)

Távíró

Rádiótávírászok Szegeden, 1917

Távíró

Rádiótávírászok

Távíró

Távgépíró-kapcsoló munkahely

Távíró

Távírászmunkahely

Távíró

Távírászok oktatása, 1920

Távíró

Távírásztanfolyam hallgatói, 1960

Távíró

Táviratfelvétel távbeszélőn

Távíró

Táviratleadó munkahely

Távíró

Távírda

Távíró

Távírda, 1953

Távíró

Távírda, 1977

Távíró

Távírda

Távíró

Távíróépület avatása, 1948 A postás zenekart Eördögh János vezényli

Távíró

Távíró-előfizetők névsora, 1982

Távíró

Távíróépület avatása, 1948 Gerő Ernő, Tildy Zoltán

Távíró

Távíróépület avatása, 1948 Középen Tildy Zoltán

Távíró

Távíróépület avatása, 1948 Szónok Gerő Ernő

Távíró

Távíróépület avatása, 1948 Tildy Zoltán, Veres Péter, Gerő Ernő

Távíró

Távírógép javítása

Távíró

Távírógépek javítása

Távíró

Távírógépek javítása

Távíró

Távíró-reklámfotó, 1957

Távíró

Távíró-reklámfotó, 1974

Távíró

Távírótanfolyam Sopronban

Hughes type telegraphs

Távírógépek
Hughes típusú távírógépek

Hordozható Hughes-távírógép összecsukható lábazattal

Hughes típusú távírógépek

Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Hughes-távírógép billentyűzete

Hughes típusú távírógépek

Hughes-távírógép kiállításban

Hughes típusú távírógépek

Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Javítóműhelyben készült hordozható Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Lábhajtású Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Lábhajtású Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Motorhajtású Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Motorhajtású Hughes-távírógép

Hughes típusú távírógépek

Villamos súlyfelhúzóval ellátott Hughes-gép

Hughes típusú távírógépek

Villamos súlyfelhúzóval ellátott Hughes-gép

Távíróközpontok

Morse type telegraphs

Morse típusú távírógépek

Hollós-féle Morse-távírógép

Morse típusú távírógépek

Hollós-féle Morse-távírógép

Morse típusú távírógépek

Hollós-féle Morse-távírógép

Morse típusú távírógépek

Hollós-féle Morse-távírógép

Morse típusú távírógépek

Kiss-féle Morse-távírógép

Morse típusú távírógépek

Morse-féle egyes billentő

Morse típusú távírógépek

Kiss-féle Morse-távírógép

Morse típusú távírógépek

Morse-duplex

Morse típusú távírógépek

Morse-féle távírógép kopogója

Morse típusú távírógépek

Svéd-féle Morse-távírógép

Morse típusú távírógépek

Szalagtovábbító kerék

Various telegraph machines

Különféle távírógépek

Lorenz Teletype szalagra író távírógép

Különféle távírógépek

Olivetti és Siemens T 68 típusú távírógép

Különféle távírógépek

Pollák-Virág-féle gyorstávíró

Különféle távírógépek

Pollák-Virág-féle gyorstávíró

Különféle távírógépek

Pollák-Virág-féle gyorstávíró

Különféle távírógépek

Pollák-Virág-féle gyorstávíró

Különféle távírógépek

RFT szalagra író távírógép

Különféle távírógépek

Siemens lyukszalagkészítő gép

Különféle távírógépek

Siemens távírógép

Különféle távírógépek

Tárcsás Siemens távírógép adója

Különféle távírógépek

Tárcsás Siemens távírógép adója

Különféle távírógépek

Tárcsás Siemens távírógép vevője

Különféle távírógépek

Tárcsás Siemens távírógép vevője

Telegraph centers

Távíró

Archív távíróközpontok - Kapcsolószekrény

Távíró

Archív távíróközpontok - Koncentrációs váltó, retusált

Távíró

Archív távíróközpontok - Koncentrációs váltó

Távíró

Archív távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal Nagy gépteremi kapcsoló

Távíró

Archív távíróközpontok - Távíró-berendezés részlete

Távíró

Archív távíróközpontok - Távíró-berendezés részlete

Távíró

Archív távíróközpontok - Távíró-berendezés részlete

Távíró

Archív távíróközpontok - Telepváltó-szekrény

Távíró

Archív távíróközpontok - Vonalváltó-szekrény

Távíró

Archív távíróközpontok - Zsinóros vonalváltó

Távíró

Különféle távíróközpontok - Átviteltechnikai berendezés

Távíró

Különféle távíróközpontok - Erősáramú berendezés

Távíró

Különféle távíróközpontok - Erősáramú berendezés

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal Áramkörök vizsgálata

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központhívó berendezés mérése, 1970

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal Géptermi erősítő

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1960 Átviteltechnikai berendezések

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1960 Átviteltechnikai berendezések

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1965 Átviteltechnikai berendezés részlete

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1965 Átviteltechnikai berendezés részlete

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1965 Átviteltechnikai berendezés részlete

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1965 Átviteltechnikai berendezések

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1965 Átviteltechnikai berendezések

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1965 Vizsgáló munkahelyek

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1965 Vizsgáló munkahelyek

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1965 Vizsgáló munkahelyek

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1968 Átviteltechnikai berendezés részlete

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1968 Átviteltechnikai berendezés részlete

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1968 Átviteltechnikai berendezés részlete

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1968 Átviteltechnikai berendezés részlete

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1968 Nemzetközi kézi kezelésű telexközpont

Távíró

Különféle távíróközpontok - Központi Távíró Hivatal, 1968 Átviteltechnikai berendezések

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ (

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ Nemzetközi hívásokat kezelő munkahelyek

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ Nemzetközi hívásokat kezelő munkahelyek

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ Felügyeleti helyiség

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ Vizsgáló munkahely

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ Vonalfelügyelet

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ Vonalfelügyelet

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1981 Felügyeleti helyiség

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1981 Hibaügyelet

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1981 Nemzetközi hívásokat kezelő munkahelyek

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1981

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1981 Vonalfelügyelet

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1998

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1998

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1998

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1998 (5)

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ

Távíró

Nedix 510 távíróközpont - Távíró- és adatátviteli központ, 1998

Rural teleports

Vidéki távírdák
Távíró

Barcsi távírda

Távíró

Ismeretlen távírda

Távíró

Ismeretlen távírda

Távíró

Ismeretlen távírda

Távíró

Ismeretlen távírda

Távíró

Ismeretlen távírda

Távíró

Ismeretlen távírda

Távíró

Kaposvári távírda

Távíró

Miskolci távírdarészlet

Távíró

Morse-távírógép Marcaliban

Távíró

Tamási távírda

Távíró

Nyíregyházi távírda

Távíró

Távírdagépterem Szombathelyen, 1928

Távíró

Telefonos táviratfelvétel Miskolcon

bottom of page