top of page

FOTÓTÁR

A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Postamúzeumának fotógyűjteménye a kép- és ábrázolásgyűjtemény részeként festményekkel, grafikákkal s egyéb képző- és iparművészeti alkotásokkal együtt szerepel a nyilvántartásban. A fényképezés korai időszakából a gyűjteményben nem találhatók képek, annál gazdagabb azonban a századforduló előtti és utáni évtizedekből származó anyag, hiszen az akkor világszínvonalon működő Magyar kir. Posta a legnevesebb hazai fényképészekkel dolgoztatott. Közülük külön ki kell emelni Klösz György és Erdélyi Mór nevét, akiknek munkái a gyűjtemény e korból fennmaradt legszínvonalasabb és számszerűleg legnagyobb részét képezik. A két világháború közötti időszak krónikásai közé a Posta Kísérleti Intézet fényképészei tartoznak, akiknek személyéről, sajnos, szinte semmit nem tudunk. A fényképezés széles körű elterjedése a fotótárban jól nyomon követhető. Az amatőr fényképek szakmatörténeti szempontból nélkülözhetetlenek, hiányukban évek maradtak volna képi dokumentáció nélkül. Hivatásos fényképészek által készített fotók hosszú kihagyás után csak 1957-től kezdődően vannak újra nagyobb mennyiségben. A Magyar Távirati Iroda munkatársai közel 30 éven keresztül dolgoztak megrendelésre a postának. A riporterek a kiemelt új létesítmények alapkőletételénél, ünnepélyes átadásán és a fontosabb postai eseményeken, rendezvényeken is megjelentek. Műszaki fényképészeik az országot járva megörökítették az új postahivatalokat, telefonközpontokat és a televíziózás megindulásával a nagy számban megjelenő adótornyokat.

Fényképalbum

FÉNYKÉPALBUMOK

Portré Egyéb

PORTRÉK

Aigner Dezső (1885-) postafőigazgató.jpg

EGYÉB

Völgyes (Winter) Lajosné kézbesítő, 1915
A Budapest-vidéki Postaigazgatóság a Klo

Egyedi képek

Kartonok

Posta

POSTA

Karácsonyi csúcsforgalom, 1978 (4).jpg

Csomag

Gellért téri hírlappavilon, 1970.jpg

Hírlap

Kézbesítés (4).jpg

Kézbesítés

Csomagfeldolgozás, 1960 (2).jpg

Kezelés, feldolgozás

Budapest 24 Közönségtér.jpg

Postahivatalok

Rádió, TV

RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

Balatonszabadi rádióállomás - Antennarés

Adóállomások

Stúdióépület.jpg

Magyar Rádió stúdiói

Sziksz Big-ben.jpg

Rádiókészülékek

Térerősségmérés Balatonföldváron Az autó

Térerősségmérés

Bibó féle járőrrádió menetkészen.jpg

Vegyes

Távbeszéő, Szállítás

TÁVBESZÉLŐ

Budapest erősítőállomás gépterme, 1960.j

SZÁLLÍTÁS

Csonka_János_tervei_alapján_készült_

Járművek

Légiposta, 1960 (2).jpg

Légiposta

Hírlapberakodás_mozgópostakocsiba,_19

Mozgóposta

Távíró

TÁVÍRÓ

Élüzem oklevél, 1954.jpg

A Posta Központi Távírda Hivatal mint élüzem, 1953, 1954

Meghívó távírdai rendezvényre, 1961.jpg

Távíró vegyes

Távírdások.jpg

Belgrád távíró- és telefon-berendezése (I. világháború)

Hughes típusú távírógépek - Hughes-távír

Távírógépek

Az épület homlokzata.jpg

Központi

Távíró Hivatal

Különféle távíróközpontok - Központi Táv

Távíróközpontok

Központi Távíró Hivatal Bejárat, 1989.jp

Központi Távíró Hivatal, 1985-1990

Miskolci távírdarészlet.jpg

Vidéki távírdák

bottom of page