FOTÓTÁR

A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Postamúzeumának fotógyűjteménye a kép- és ábrázolásgyűjtemény részeként festményekkel, grafikákkal s egyéb képző- és iparművészeti alkotásokkal együtt szerepel a nyilvántartásban. A fényképezés korai időszakából a gyűjteményben nem találhatók képek, annál gazdagabb azonban a századforduló előtti és utáni évtizedekből származó anyag, hiszen az akkor világszínvonalon működő Magyar kir. Posta a legnevesebb hazai fényképészekkel dolgoztatott. Közülük külön ki kell emelni Klösz György és Erdélyi Mór nevét, akiknek munkái a gyűjtemény e korból fennmaradt legszínvonalasabb és számszerűleg legnagyobb részét képezik. A két világháború közötti időszak krónikásai közé a Posta Kísérleti Intézet fényképészei tartoznak, akiknek személyéről, sajnos, szinte semmit nem tudunk. A fényképezés széles körű elterjedése a fotótárban jól nyomon követhető. Az amatőr fényképek szakmatörténeti szempontból nélkülözhetetlenek, hiányukban évek maradtak volna képi dokumentáció nélkül. Hivatásos fényképészek által készített fotók hosszú kihagyás után csak 1957-től kezdődően vannak újra nagyobb mennyiségben. A Magyar Távirati Iroda munkatársai közel 30 éven keresztül dolgoztak megrendelésre a postának. A riporterek a kiemelt új létesítmények alapkőletételénél, ünnepélyes átadásán és a fontosabb postai eseményeken, rendezvényeken is megjelentek. Műszaki fényképészeik az országot járva megörökítették az új postahivatalokat, telefonközpontokat és a televíziózás megindulásával a nagy számban megjelenő adótornyokat.

 

FÉNYKÉPALBUMOK

 

PORTRÉK

EGYÉB

Egyedi képek

Kartonok

 

POSTA

Csomag

Hírlap

Kézbesítés

Kezelés, feldolgozás

Postahivatalok

 

RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

Adóállomások

Magyar Rádió stúdiói

Rádiókészülékek

Térerősségmérés

Vegyes

 

TÁVBESZÉLŐ

SZÁLLÍTÁS

Járművek

Légiposta

Mozgóposta

 

TÁVÍRÓ

A Posta Központi Távírda Hivatal mint élüzem, 1953, 1954

Távíró vegyes

Belgrád távíró- és telefon-berendezése (I. világháború)

Távírógépek

Központi

Távíró Hivatal

Távíróközpontok

Központi Távíró Hivatal, 1985-1990

Vidéki távírdák