top of page

Portrék

Portrék

Aigner Dezső (1885-?) postafőigazgató

Portrék

Ákontz Ernő (1891-?) postaműszaki igazgató

Portrék

Alexander Graham Bell (1847-1922) feltaláló

Portrék

Alexy György (1884-?) postamérnök

Portrék

Alpár Ignác (1855-1928) építészmérnök

Portrék

Ambrus István (1895-?) főmérnök

Portrék

Árvay Károly

Portrék

Balogh József (1904-?) postamérnök

Portrék

Árkay Aladár (1868-1932) építészmérnök

Portrék

Barna János dr. (1896-1986) postatanácsos

Portrék

Barabás Lajos (1896-?) mérnök

Portrék

Baróthi Jenő

Portrék

Barna László (1900-?) postamérnök

Portrék

Bata János (1886-?) postafőmérnök

Portrék

Barthonek Károly (1885-?) postatanácsos

Portrék

Battenberg Lajos (1864-1931) főigazgató

Portrék

Baumgarten Sándor (1864-1928) építészmérnök

Portrék

Békésy György dr. (1899-1972) Nobel-díjas fizikus

Portrék

Békésy György dr. (1899-1972) Nobel-díjas fizikus

Portrék

Békésy György dr. (1899-1972) Nobel-díjas fizikus

Portrék

Békésy György dr. (1899-1972) Nobel-díjas fizikus

Portrék

Bene Gábor (1913-1990) építészmérnök

Portrék

Bene Antal (1887-1960) építészmérnök

Portrék

Bene Antal vitéz (1887-1960) építészmérnök

Portrék

Berka József (1884-?) postatanácsos

Portrék

Berde Ernő (1877-?) postaigazgató

Portrék

Bene Károly Miskolci postamester (1870-1876)

Portrék

Bene Róbert postaigazgató

Portrék

Bolla Lajos (1896-?) forgalmi gyakornok

Portrék

Bierbauer István (1861-1939) postaműszaki főigazgató

Portrék

Besenyei Miklós

Portrék

Bierbauer István (1861-1939) postaműszaki főigazgató

Portrék

Borsos Károly (1912-1997) postaműszaki igazgató

Portrék

Borbély Béla (1906-?) postamérnök

Portrék

Bolyóki Frigyes (1903-?) forgalmi díjnok

Portrék

Borsos Károly (1912-1997) postaműszaki igazgató

Portrék

Budinszky Károly (1890-?) postamérnök

Portrék

Cimponeriu Dénes (1873-1936) postafőigazgató

Portrék

Brebovszky Jenő (1896-?) főmérnök

Portrék

Budai Miklós (1888-1962) postamérnök

Portrék

Csanádi György dr. (1905-1974) közlekedés- és postaügyi miniszter (1956-1974)

Portrék

Csapkay Károly (1900-?) postamérnök

Portrék

Csere Gyula (1898-1983) postaforgalmi igazgató

Portrék

Cimponeriu Dénes (1873-1936) postafőigazgató

Portrék

Csákány Géza (1904-?) postamérnök

Portrék

Czappán Szilárd (1897-?) postafőmérnök

Portrék

Czillinger József (1887-?) postafőmérnök

Portrék

Csoboth-Róbert Ödön (1900-?) postamérnök

Portrék

Csonka János (1852-1939) gépészmérnök

Portrék

Daru Zoltán (1906-?) postamérnök

Portrék

Dedek Lajos (1909-?) postamérnök

Portrék

Danielik

Portrék

David Edward Hughes (1831-1900) angol mérnök, feltaláló

Portrék

Divényi Andor (1911-?) postamérnök

Portrék

Elekes Jenő (1885-?) postaigazgató

Portrék

Demény (Dürr) Károly (1859-1952) államtitkár, postavezérigazgató (1919-1928) Leltári szám 24.339.0

Portrék

Dohnányi Ernő (1877-1960) a Magyar Rádió főzeneigazgatója

Portrék

Erdőss Gyula (1893-1984) postatanácsos

Portrék

Faller László (1901-?) postamérnök

Portrék

Endrédy Antal (1886-?) postaigazgató

Portrék

Fábián Jenő (1904-?) postamérnök

Portrék

Farkas Károly (1872-1944) II. osztályú szakaltiszt

Portrék

Feledy József (1858-1946) helyettes államtitkár postafőigazgató

Portrék

Fekete Ernő (1890-1932) főmérnök

Portrék

Feledy Béla (1904-1967) postamérnök

Portrék

Felsővályi János (1906-?) postamérnök

Portrék

Fényes Kornél (1894-1934) postamérnök

Portrék

Ferenczy Gyula

Portrék

Fésüs Imre (1884-?) postafőmérnök

Portrék

Flaszik Jenő (1881-?) postaigazgató

Portrék

Fodor Gusztáv (1897-1933) postamérnök

Portrék

Flanek Géza (1901-?) postamérnök

Portrék

Follért Ferenc (1829-?) postaigazgató

Portrék

Fodor Gyula (1872-?) postaműszaki főigazgató

Portrék

Frimmel Kálmán (1901-?) postamérnök

Portrék

Foerk Ernő (1868-1934) építészmérnök

Portrék

Furuglyás Béla

Portrék

Gaál Ferenc (1898-?) főmérnök

Portrék

Gábor Dénes (1900-1979) Nobel-díjas villamosmérnök

Portrék

Füves Dezső (1876-?) postaigazgató

Portrék

Gazdag Pál (1893-?) postafőmérnök

Portrék

Gábor István (1914-1989) építészmérnök

Portrék

Gerédy József (1908-?) postamérnök

Portrék

Gál Sándor (1893-?) postafőmérnök

Portrék

Gervay Mihály (1819-1896) postafőigazgató (1867-1887)

Portrék

Gervay Mihály (1819-1896) postafőigazgató (1867-1887)

Portrék

Gergely László (1908-1991) postamérnök

Portrék

Gsell János dr. (1883-?) postatanácsos

Portrék

Gyarmathy Béla (1887-?) postavezérigazgató

Portrék

Halász Gábor (1910-?) postamérnök

Portrék

György Béla (1899-?) főmérnök

Portrék

Halden Elemér (1894-1990) postamérnök

Portrék

Halden Elemér (1894-1990) postamérnök

Portrék

Halden Elemér (1894-1990) postamérnök

Portrék

Halden Elemér (1894-1990) postamérnök

Portrék

Halden Elemér (1894-1990) postamérnök

Portrék

Haltenberger Sámuel (1875-?) postatanácsos

Portrék

Heim Péter (1834-1904) miniszteri tanácsos, postafőigazgató (1892-1895)

Portrék

Heim Péter (1834-1904) miniszteri tanácsos, postafőigazgató (1892-1895)

Portrék

Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) német fizikus

Portrék

Hermann Miksa (1868-1944) kereskedelemügyi miniszter (1926-1929)

Portrék

Hoffmann Antal

Portrék

Horn Dezső (1918-1987) miniszterhelyettes, postavezérigazgató

Portrék

Hindy István (1857-1929) helyettes államtitkár, postafőigazgató

Portrék

Hütter Gyula (1896-) postatanácsos

Portrék

Horváth János

Portrék

Ipolyi Károly (1903-?) postamérnök

Portrék

Jakobs

Portrék

Janáky István id. (1901-1966) építészmérnök

Portrék

Jánossy Flóris (1887-?) postaigazgató

Portrék

Janisch Mór hivatalvezető (1872-1878)

Portrék

Jóvér István (1888-?) postamérnök

Portrék

Jozó Sándor (1896-1941) postamérnök

Portrék

Kármán Géza Aladár (1871-1939) építészmérnök

Portrék

Kakujay Károly (1863-?) postamérnök

Portrék

Katona Mihály (1877-1957) építészmérnök

Portrék

Kiss Jenő (1887-?) postaigazgató

Portrék

Kertesi Sándor (1897-?) postamérnök

Portrék

Kiss Albert (1881-?) postafőmérnök

Portrék

Kiss János (1896-?) postamérnök

Portrék

Kocsár István

Portrék

Kiss József postaigazgató

Portrék

Kiss Kornél ifj. (1909-?) postamérnök

Portrék

Koczka László (1892-?) postaműszaki igazgató

Portrék

Kolossváry Béla (1890-?) postatanácsos

Portrék

Kodolányi Gyula (1911-?) postamérnök

Portrék

Kol Ferenc (1869-1939) helyettes államtitkár, postafőigazgató

Portrék

Kolossváry Endre (1858-1939) helyettes államtitkár, vezérigazgató-helyettes

Portrék

Kolossváry Endre (1858-1939) helyettes államtitkár, vezérigazgató-helyettes

Portrék

Kónya Sándor (1892-?) postatanácsos

Portrék

Kopasz József (1870-1945) a távírda első igazgatója

Portrék

Kopasz József (1870-1945) a távírda első igazgatója

Portrék

Kossa István (1904-1965) közlekedés- és postaügyi miniszter (1957-1963)

Portrék

Koromzay Vilmos (1900-1988) építészmérnök

Portrék

Kostkiewicz Ferenc (1897-?) postamérnök

Portrék

Kovács Ödön (1903-?) postamérnök

Portrék

Kőszeghy Géza (1911-?) postamérnök

Portrék

Kovács Zoltán (1893-1944) postafőmérnök

Portrék

Kozma Pál (1888-?) postaigazgató

Portrék

Lahman

Portrék

Kutzi Mihály

Portrék

Láng Ferenc (1895-1982) kézbesítő

Portrék

Láng Ferenc (1895-1982) kézbesítő

Portrék

Lázár Lipót (1871-1962) főigazgató

Portrék

Lázár Lipót (1871-1962) főigazgató

Portrék

Lechner Ödön (1845-1914) építészmérnök

Portrék

Lorényi Gyula (1902-?) postamérnök

Portrék

Lovag Beer Vilmos a járműtelep eredeti tulajdonosa, postaszállító

Portrék

Lukács Ervin (1928-?) a postás szimfonikus zenekar karnagya

Portrék

Lukács László (1850-1932) kereskedelemügyi miniszter

Portrék

Magyari Endre dr. (1900-1968) postafőmérnök

Portrék

Mándoky József (1895-?) postamérnök

Portrék

Mályusz Géza (1894-1964) postafőmérnök

Portrék

Mályusz Géza (1894-1964) postafőmérnök

Portrék

Manich Imre Gusztáv (1887-1958) postafőmérnök

Portrék

Marschalkó Béla (1889-1974) postafőigazgató

Portrék

Marton Pál (1903-? postamérnök

Portrék

Mayercsák Gyula (1889-?) postamérnök

Portrék

Mattanovich Géza (1893-?) postatanácsos

Portrék

Medgyes János

Portrék

Megyaszai István (1877-1959) építészmérnök

Portrék

Merza Dezső (1894-1944) mérnök

Portrék

Méhes Árpád (1890-) postamérnök

Portrék

Michael Faraday (1791-1867) fizikus, kémikus

Portrék

Michael Idvorszky Pupin (1858-1935) szerb származású fizikus

Portrék

Mihály Dénes (1894-1953) mérnök, feltaláló

Portrék

Mjazovszky Ákos (1908-?) postamérnök

Portrék

Mihály Dénes (1894-1953) mérnök, feltaláló

Portrék

Molnár István (1888-?) postaigazgató

Portrék

Nádor Vince (?-1924) miniszteri tanácsos, vezérigazgató-helyettes

Portrék

Molnár János (1896-1979) postamérnök, fizikus

Portrék

Müller László (1895-?) postamérnök

Portrék

Nagy Ernő (1889-?) postatanácsos

Portrék

Nagy György (1905-?) postamérnök

Portrék

Nagy István (1896-1944) postatanácsos

Portrék

Nemes Tihamér dr. (1895-1960) gépészmérnök

Portrék

Nemes Tihamér dr. (1895-1960) gépészmérnök

Portrék

Németh Sándor

Portrék

Németh István (1890-?) postafelügyelő

Portrék

Némethy László (1908-?) postamérnök

Portrék

Obendorf Gusztáv (1891-?) főmérnök

Portrék

Novák István (1906-?) postamérnök

Portrék

Németh István (1890-?) postafelügyelő

Portrék

Oláh Ferenc (1887-?) postatanácsos

Portrék

Opris Péter (1848-1913) postafőigazgató

Portrék

Orth Ambrus (1871-1931) építészmérnök

Portrék

Pártos Gyula (1845-1916) építészmérnök

Portrék

Paskay Bernát (1872-1954) postafőigazgató

Portrék

Petainek József (1895-?) postatanácsos

Portrék

Paul Nipkow (1860-1940) német mérnök

Portrék

Pettenkoffer József postaigazgató

Portrék

Privigyei Béla (1887-?) postafőmérnök

Portrék

Puskás Ferenc (1848-1884)

Portrék

Puskás Ferenc (1848-1884)

Portrék

Pullai Árpád (1925-?) közlekedés- és postaügyi miniszter (1976-1984)

Portrék

Puskás Tivadar (1844-1893) feltaláló

Portrék

Rados József (1899-1934) postamérnök

Portrék

Pusztay György (1901-?) postamérnök

Portrék

Puskás Tivadar (1844-1893) feltaláló

Portrék

Rákosi György (1892-?) postafőmérnök

Portrék

Raschka János (1841-1900) postafőigazgató

Portrék

Ratkovszky Gyula (1886-1930) postafőigazgató

Portrék

Reszely János (1886-?) postatanácsos

Portrék

Ray Rezső Vilmos (1876-1938) építészmérnök

Portrék

Rétay Sándor (1842-1926) postafőigazgató

Portrék

Rétay Sándor (1842-1926) postafőigazgató

Portrék

Ries Géza (1900-1931) postamérnök

Portrék

Rimótzy Mihály (1889-?) postafőigazgató

Portrék

Rimanóczy Gyula (1903-1958) építészmérnök

Portrék

Robicsek Ferenc

Portrék

Rutter Emil (1855-1916) postaigazgató

Portrék

Sárospataky József (1899-?) postafőmérnök

Portrék

Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) feltaláló

Portrék

Sándy Gyula (1868-1953) építészmérnök

Portrék

Schármár Jenő (1889-?) postatanácsos

Portrék

Schönborn Miklós (1903-) postamérnök

Portrék

Schmidt Dezső (1891-?) postatanácsos

Portrék

Sebők Dezső (1882-?) postatanácsos

Portrék

Schuller Jenő (1896-?) főmérnök

Portrék

Schwarz János (1895-?) postamérnök

Portrék

Sowa Henrik

Portrék

Somló Emil (1877-1939) építészmérnök

Portrék

Simonffy Miklós (1892-1975) postatanácsos

Portrék

Spissich János postaigazgató (1911-1918)

Portrék

Spiegel István (1889-?) postamérnök

Portrék

Szabó Bálint (1894-?) főmérnök

Portrék

Szabó János postafelügyelő

Portrék

Szabó Kálmán vonalfelvigyázó

Portrék

Szalay Gábor báró, dr. (1878-1956) államtitkár, postavezérigazgató (1928-1935)

Portrék

Szalai János (1904-?) postamérnök

Portrék

Szabó Lajos postaigazgató

Portrék

Stur Iván (1896-?) postamérnök

Portrék

Szalay Gábor báró, dr. (1878-1956) államtitkár, postavezérigazgató (1928-1935)

Portrék

Szalay Péter (1846-1908) államtitkár, elnökigazgató (1896-1908)

Portrék

Szalay Péter (1846-1908) államtitkár, elnökigazgató (1896-1908)

Portrék

Székely Árpád (1896-1929) postamérnök

Portrék

Szombor Imre (1888-?) postatanácsos

Portrék

Tamási Lajos (1896-?) postamérnök

Portrék

Tamás Ferenc (1902-?) postamérnök

Portrék

Szvetics Emil villamosmérnök

Portrék

Tammann

Portrék

Tarafás Béla (1903-?) postamérnök

Portrék

Tatay János (1894-?) postamérnök

Portrék

Telbisz Ráfael (1895-?) postatanácsos

Portrék

Temesy Emil (1887-?) postafőmérnök

Portrék

Tersztyánszky Ákos (1876-?) államtitkár, postavezérigazgató

Portrék

Tersztyánszky Ákos (1876-?) államtitkár, postavezérigazgató

Portrék

Terlanday Béla (1884-1952) postaigazgató

Portrék

Tholway Zsigmond postaigazgató Leltári szám 24.213.0

Portrék

Thomas Alva Edison (1847-1931) feltaláló

Portrék

Tichtl György (1881-?) postafőigazgató

Portrék

Tihanyi Kálmán (1897-1947) fizikus

Portrék

Tihanyi László (1904-?) postamérnök

Portrék

Tobisch Gusztáv (1904-?) postamérnök

Portrék

Tóásó Pál (1870-1927) építészmérnök

Portrék

Tolnai Henrik

Portrék

Toffler Gyula (1897-?) postafőigazgató

Portrék

Tomcsányi Béla (1897-1950) rádiómérnök

Portrék

Tomcsányi Béla (1897-1950) rádiómérnök

Portrék

Torda Kálmán (1891-1980) postaigazgató

Portrék

Tomits Iván dr. (1886-1953) postafőigazgató

Portrék

V. Nagy István (1878-1923) postatanácsos

Portrék

Ujj György (1881-?) postafőigazgató

Portrék

Tuczy Tibor (1896-?) postamérnök

Portrék

Vályi Kálmán (1893-?) főmérnök

Portrék

Végh Aladár (1904-?) postamérnök

Portrék

Véghely Dezső ifj. (1909-?) postamérnök

Portrék

Véghely Dezső id. (1882-?) postafőigazgató

Portrék

Velai József

Portrék

Wangler Gyula (1893-1988) postatanácsos

Portrék

Ernst Werner von Siemens a XIX. század egyik legjelentősebb feltalálója, iparos (a Siemens & Halske AG alapítója). A nevéhez fűződik többek között gőz- és présgépek vezérlésének modernizálása, illetve Johann Georg Halskeval közösen a betűre mutató távíró (Zeigertelegraph) megalkotása is. Róla nevezték el az elektromos vezetőképesség SI mértékegységét.

Portrék

Walder Gyula (1884-1944) építészmérnök

Portrék

Zakariás János (1895-1967) postaműszaki tanácsos

Portrék

Ziegler Géza (1896-1953) postafőmérnök

Portrék

Zelinka Alajos (1899-?) postamérnök

Portrék

Zelenka László (1902-1960) Leltári szám: 24.578.0

Portrék

Zimányi János (1897-) postafőmérnök

Portrék

Zimányi János Magyar királyi postamester, Csécse (Nógrád)

Portrék

Zóbel Lipót (1832-?) postaigazgató

bottom of page