top of page

ONLINE MÚZEUM

MÚZEUM DIGITÁR

A német fejlesztésű, felhő alapú szoftver 2009-ben történt hazai bevezetése óta már több mint 100 magyar köz- és magángyűjtemény végzi a MúzeumDigitár programmal a mindennapi nyilvántartási és gyűjteménykezelési feladatait. A Postamúzeum 2017-ben csatlakozott és kezdte el ennek a múzeumi gyűjteménykezelő és publikációs rendszernek a használatát. Meglévő nyilvántartási adataink folyamatos ellenőrzés és javítás után kerülnek a rendszerbe és válnak az interneten keresztül mindenki számára hozzáférhetővé, sokrétűen felhasználhatóvá mind a szakemberek, mind az érdeklődők számára. A program egyik legutóbbi fejlesztése, hogy egy-egy múzeum saját műtárgyállománya az adott múzeum honlapján keresztül is elérhető, tanulmányozható, ami az egyszerűbb tájékozódást és jobb megértést segíti. Ezzel a funkcióval biztatjuk mi is a látogatót a Postamúzeum tárgyaival való ismerkedésre.

Fotótár

FOTÓTÁR

A Postamúzeum fotógyűjteménye a kép- és ábrázolásgyűjtemény részeként festményekkel, grafikákkal s egyéb képző- és iparművészeti alkotásokkal együtt szerepel a nyilvántartásban. A fényképezés korai időszakából a gyűjteményben nem találhatók képek, annál gazdagabb azonban a századforduló előtti és utáni évtizedekből származó anyag, hiszen az akkor világszínvonalon működő Magyar kir. Posta a legnevesebb hazai fényképészekkel dolgoztatott. Közülük külön ki kell emelni Klösz György és Erdélyi Mór nevét, akiknek munkái a gyűjtemény e korból fennmaradt legszínvonalasabb és számszerűleg legnagyobb részét képezik. A két világháború közötti időszak krónikásai közé a Posta Kísérleti Intézet fényképészei tartoznak, akiknek személyéről, sajnos, szinte semmit nem tudunk. A fényképezés széles körű elterjedése a fotótárban jól nyomon követhető. Az amatőr fényképek szakmatörténeti szempontból nélkülözhetetlenek, hiányukban évek maradtak volna képi dokumentáció nélkül. Hivatásos fényképészek által készített fotók hosszú kihagyás után csak 1957-től kezdődően vannak újra nagyobb mennyiségben. A Magyar Távirati Iroda munkatársai közel 30 éven keresztül dolgoztak megrendelésre a postának. A riporterek a kiemelt új létesítmények alapkőletételénél, ünnepélyes átadásán és a fontosabb postai eseményeken, rendezvényeken is megjelentek. Műszaki fényképészeik az országot járva megörökítették az új postahivatalokat, telefonközpontokat és a televíziózás megindulásával a nagy számban megjelenő adótornyokat.

Virtuális tárlatok

VIRTUÁLIS TÁRLATOK

Fedezze fel a Postamúzeum kiállítóhelyeit és különleges installációit online virtuális tárlatainkon és részletgazdag fotógyűjteményeinken keresztül!

Nagyvazsony_423px.jpg

A múzeum oldalán több 3D körbejárás is van!

t08n.jpg
Telefonia-Muzeum.jpg
Online adatbázisok

ONLINE ADATBÁZISOK

Az alapvető postatörténeti források, tanulmányok digitalizálása, valamint annak a lehetősége, hogy a honlapunkon bárki számára elérhetővé váljon, a szakemberek kutatómunkájának megkönnyítése mellett a nagyközönség figyelmének felkeltése volt a célunk.

A Posta és Távírda Rendeletek Tára 1867–1945 és 1946-1951 közötti köteteiben az elsődleges postai szakmai információkat, a Magyar Királyi Posta működését, a szolgáltatásokat szabályozó rendeleteket és utasításokat lehet megismerni.

A budapesti (és környékbeli) távbeszélőnévsorok kutathatósága, az akár név, akár szám szerinti keresés lehetősége elsősorban a családtörténeti kutatásokat gyorsítja meg. 

A Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány 1989–2009 évek folyamán megjelent évkönyveinek digitális állományában a Postamúzeum és a Bélyegmúzeum munkatársai által írt tanulmányok, cikkek, gyűjtemény-feldolgozások olvashatók és tanulmányozhatók.

bottom of page