top of page

KÖNYVTÁRUNK NYITVATARTÁSA

Nyitvatartási időszakban látogatható:

  • kedd: 9:00 - 13:00 és

  • csütörtök: 12:00 - 16:00 óra között.

 

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A Postamúzeum Könyvtára zárt szakkönyvtár, azonban előzetes bejelentkezés alapján, a nyitvatartási időben bárki számára látogatható. A könyvtár használata ingyenes.

Bejelentkezni email-en itt lehet.

A könyvtár használatának szabályai

Girl reading in library

A KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉRŐL

A Postamúzeum könyvtára tudományos szakkönyvtár, mely előzetes bejelentkezéssel, a nyitva tartási időben bárki számára kutatható. Állománya több mint 17 000 kötetet számlál. A múzeum gyűjti a posta-, távírda-, távbeszélő-, és műsorszórás-történeti kutatásban forrásul szolgáló szakkönyveket, folyóiratokat, rendeletgyűjteményeket, valamint a technikatörténet, ipartörténet, közlekedéstörténet és muzeológia kapcsolódó műveit. Állományában megtalálhatók a múzeumi és egyéb kutatómunkához szükséges könyvtári segédanyagok is: lexikonok, adattárak, szótárak, kézikönyvek, stb. A könyvtár állományának történeti becsű részét képezi a mintegy 250 kötetből álló muzeális gyűjtemény. A könyvtár nem kölcsönöz, az állomány csak helyben kutatható.

Konyvtar-szabalyzat

A KÖNYVTÁR SZABÁLYZATA

A könyvtár használatának szabályai:

 

1. Általános szabályok

A Postamúzeum Könyvtára zárt szakkönyvtár, azonban előzetes bejelentkezés alapján, a nyitvatartási időben bárki számára látogatható. A könyvtár használata ingyenes.

Táskát, kabátot az olvasótérbe behozni nem lehet, ezek elhelyezésére a bejárat mellett található öltözőszekrények szolgálnak.

A könyvtár nem kölcsönöz, állománya kizárólag helyben használható. A könyvtári dokumentumok kikéréséhez minden esetben a könyvtáros segítségét kell kérni.

Első alkalommal a könyvtár használata előtt a kutatóknak egy Kutatási jelentés elnevezésű űrlapot kell kitölteni. (A személyes adatokat a könyvtár csak időlegesen őrzi, azokat bizalmasan kezeli, egyéb célra nem szolgáltatja ki). A kikért könyveket és egyéb könyvtári dokumentumokat a kutatás befejezése után a könyvtáros rakja a helyére.

 

2. Fénymásolás

Az állomány védelmének céljából nem készíthető fénymásolat:

  • a muzeális gyűjtemény darabjairól;

  • az egyéb 1867 előtti, szintén muzeális értékű és kiemelt állagmegóvást igénylő könyvekről, periodikákról és egyéb könyvtári dokumentumokról;

  • az 1867 utáni, nem muzeális értékű, de egyetlen példányban meglévő, és/vagy rossz állapotban lévő, restaurálásra szoruló könyvtári dokumentumokról.

 

A kivételt nem képező könyvtári állomány dokumentumairól múzeumi munkatárs és külső kutató részére fénymásolat készíthető. A szolgáltatás díja 20,- Ft / A4 oldal. A3 méretű, valamint színes fénymásolásra nincs lehetőség.

A KÖNYVTÁR KINCSEI

Az alábbiakban válogatást adunk a könyvtár gyűjteményének ritkaságszámba menő vagy a magyarországi postatörténet szempontjából érdeklődésre számot tartó darabjaiból.

Approbatae Constituciones regni Transilvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum

Kiadás ideje:1696.

Szerző(k):Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702)

Kiadó:Claudipoli [Kolozsvár] : ex officina Nicolai Kis de Miszt-Tótfalu

Az 1540 és 1653 között tartott erdélyi országgyűlések végzéseinek válogatott, kivonatolt és tárgyuk szerint rendezett gyűjteménye. Készült Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájában 1696-ban. A könyv gyűjteményünk legrégebbi darabja.

Konyvtar1.jpg
Calendarium Tyrnaviense

1746. évi Nagyszombati kalendárium

A kötet tartalmaz éves naptárt, bibliai szövegeket, csillagászati adatokat, bibliai szövegeket és az országos postajárat-hálózat megállóit is tartalmazza.

Konyvtar2.jpg
Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn ...

Kiadás ideje:1786

Szerző(k):Korabinszky János Mátyás (1740-1811)

Kiadó:Pressburg : Weber : Korabinsky

Lexikon a magyarországi helységekről, földrajzukról, történelmükről és termékeikről.

Korabinszky János Mátyás: pozsonyi kiadású, országos helységnévtára 1786-ból. A műben a magyarországi helységek betűrendben, rövid leírásokkal szerepelnek. A könyvet később több térképész és földrajztudós is felhasználta, a szakma a szerző „legbecsesebb műveként” jellemezte.

Konyvtar3.jpg
A magyar királyi postamesterek és kiadók milleniumi emlékalbuma

Kiadás ideje:1896.

Szerkesztő(k):Böszörményi Kálmán

Kiadó:Posta-Közlöny

Kiadás helye:Budapest

Az 1896-os millenniumi ünnepségeknek a Magyar Királyi Posta és Távírda kiemelkedő szereplője volt, a kiállításra több hónapon át tartó országos gyűjtéssel készült. A lelkes munkából nemcsak az állami alkalmazottak, hanem a postával szerződésben álló személyzet is kivette a részét. Maradandó emléke született ennek a Posta Közlöny – az első magyar nyelvű postai szaklap – ötleteként és gondozásában megjelent könyv formájában, mely a Magyar Királyság területén élő és dolgozó azon postamesterek rövid önéletrajzát és fényképét tartalmazza, akik a felhívásra ezeket megküldték. A magyar királyi postamesterek és kiadók millenniumi emlékalbuma című kiadványnak a nagyközönség számára szánt megvásárolható, egyszerűbb kiadású változatán kívül készült egy tűzzománccal díszített, aranyozott bőrkötésű variánsa is, Szalay Péter, a Magyar Királyi Posta és Távírda elnökigazgatója reprezentatív ajándékaként. Az utókor a könyvet nemcsak postatörténeti szakmai, hanem helytörténeti és családfakutatásokra használja, sőt a fényképek a divattörténészek számára is remek forrást nyújtanak.

Konyvtar4.jpg
40.000 szó óránként – Másfél évtizedes küzdelem a Pollák–Virág-féle gyorstávíró gyakorlatba állításáért

Kiadás ideje:1934

Szerző(k):Pollák Antal

Kiadó:Budapest : Szerző, 1934 Budapest : Radó Ny.

A korát megelőző Pollák–Virág-féle gyorstávíró kudarcos történetét meséli el az egyik feltaláló ebben a könyvben. Pollák Antal és Virág József gépészmérnök először morzejelek, majd a folyóírás átvitelét oldották meg, mégpedig az addig elért sebesség tízszeresével. A gyakorlati alkalmazás sorozatos balszerencsés események – a finanszírozó amerikai bank csődje, az egyik feltaláló, Virág halála, majd az első világháború– miatt nem történt meg, és a magyar postaigazgatás sem tartott igényt az új találmányra, mivel az akkori körülmények között ekkora átviteli sebességre nem volt szükség. A készülékkel elért információ-átviteli sebességet még fél évszázadig sehol sem tudták túlszárnyalni, de a nagy ötlet csak kuriózumként, nyomtatásban – többek között a szabadalmi iratok lapjain – maradt fenn.

Konyvtar5.jpg
Posta- és távírda földrajz

Kiadás ideje:1889

Szerző(k):Oberhäuszer Lajos (1842-1925)

Gyűjteményünk jelentős részét jelentik a különböző postai tankönyvek, ezek egyik első példánya Oberhäuszer Lajos igényes munkája, amelynek kézirata is megtalálható a könyvtárban.

Konyvtar8.jpg
bottom of page