top of page
Ügyviteli és üzemviteli

Ügyviteli és üzemviteli emlékek gyűjteménye

 

Az ügyviteli és üzemviteli emlékek gyűjteménye azokat az eszközöket és tárgyakat őrzi, amelyek a közértelemben vett általános postai szolgáltatások és a postai üzemvitel kellékei.


Ilyenek a postamesterségek, postahivatalok berendezési tárgyai, bútorai és biztonsági eszközei. Olyan jellegzetes tárgyak tartoznak ide, mint a korábbi századokban a postánál használt postakürt, fegyverek, lószerszámok és értékőrző ládák. A gyűjteményen belül legnagyobb a munkaeszköznek tekinthető, a postaszolgálat ellátásához, a postahivatali, felvételi, feldolgozó- és a szállítótevékenységhez kapcsolódó tárgyak aránya, úgy, mint az aprópénztartó, a bélyegzőpárna, bélyegzőtartó, írószerek, a kötegelő eszközök, a levél- és csomagmérlegek, a kézbesítőtáskák, továbbá a címertáblák és a levélszekrények. Itt őrizzük a hivatali munka gépesített eszközeit, az úgynevezett kezelési kisgépeket és automatákat, s minden olyan eszközt és tárgyat, amely rendeltetésénél vagy az ügyviteli-üzemviteli gyakorlatban kialakult szokások következtében a postát reprezentálja.

Bélyegárusító automata, 1910-es évek Budapesten, a Petőfi Sándor utcai főpostán felállított és üzembe helyezett, 10 filléres bélyeget árusító automata berendezés. Készült: ABESCGE Briefmarken Automaten Vertriebs Gesellschaft, Berlin. M: 168 cm; sz: 42, mélysége: 35 cm. Kiállítva Budapesten.

Cserkészlevélszekrény, 1933 Készítés éve: 1933 A gödöllői cserkész világtalálkozóra bádoglemezből készített, festett, előoldalán liliommal és levélboríték mintával, két oldalán magyaros motívumokkal díszített egyedi darab. Restaurálva 2003-ban. 48×51×26 cm. Kiállítva Gödöllőn.

Csomagmérleg, 1940-es évek Postahivatalokban használt fa tizedes csomagmérleg fémsúlyokkal és korabeli fa csomagládával. Kiállítva Budapesten.

Címertábla, 19. század első fele Készítés éve: 1994 Tállya település fából készült, festett, Habsburg-címerrel ellátott postatáblája. Rekonstrukció, készítője Borsos Irén. 110×110 cm. Kiállítva Budapesten.

Kézi ürítésű levélszekrény, 1868 Készítés éve: 1868 Fából készült, betétdobozzal ellátott, kulccsal záródó levélgyűjtő-szekrény, festett magyar címerrel. Restaurálva 1990-ben. 47×41×20 cm. Kiállítva Kőszegen.

Levélszekrény légipostai küldemények számára Gépi ürítésű levélszekrény, kizárólag a légipostai küldemények számára. Készült az 1930-as években; restaurálva 1990-ben. 72,5×51×32 cm. Kiállítva Budapesten.

Lőportartó palack, 18. század vége A bronzból készült, övre vagy nyeregre akasztott lőportartó a postát kísérő postalegény fegyverzetének elengedhetetlen része volt.

Országházi levélszekrény Készítés éve: 1904 Gépi ürítésű, de egyedi kivitelezésű levélgyűjtő-szekrény, melyet 1904-ben a parlamenti képviselők számára állítottak fel az országházban. Restaurálva 1955-ben. 64×50×32 cm. Kiállítva Budapesten.

Postahivatali címertábla, 1867 Postahivatalt jelölő festett zománctábla az 1867-ben önállóvá vált magyar posta új szimbolikájával. 75×48 cm. Kiállítva Hollókőn.

Postahivatali címertábla, 1970-es évek Készítés éve: 1957 Egykor a harkányi postahivatalt jelölő festett zománctábla, a Kádár-korszak szocialista címerével. 60×38 cm Kiállítva Budapesten.

Postakürt, 1900-as évek Réz postakürt, nemzeti színű zsinórral. A lófogatú postajárműveket hajtó kocsis ezzel jelezte a posta érkezését. Kiállítva Balatonszemesen.

Postasíp, 1930-as évek Rézből készült kéthangú postasíp, melyet a nagyvárosokban a levélkézbesítők használtak, ezzel jelezték érkezésüket. Kiállítva Nagyvázsonyban.

Postatakarékpénztári címertábla Pléhlemezből préselt, zománcfestékkel színezett tábla, mely a postahivatalokban a postatakarékpénztári felvevőhelyet jelölte. Készült az 1930-as években. 49×25 cm. Kiállítva Budapesten.

Távbeszélő-hivatal címertáblája A posta- és a távbeszélő-hálózat 1888. évi egyesítését követően használt, zománcfestékkel színezett címertábla.

Jármű

Járműgyűjtemény

 

Ez a legkisebb postatörténeti gyűjtemény, melynek gyűjtőkörébe a posta-, a távbeszélő- és a műsorszóró-szolgálatban használt járművek tartoznak. Az eredeti járműveken kívül itt találhatók meg ezek rekonstrukciói és műszaki modelljei is. Legkorábbiak a fogatolt postajárművek – csaknem egy tucat –, melyek javarésze nem sokkal a második világháború után került a múzeumba. A századfordulón használt kísérleti postai gépjárművek, valamint az 1950-60-as évek motorkerékpárjai magángyűjtőktől vásárlással kerültek a múzeum tulajdonába. Jelenleg a gyűjtemény hivatalos átadással vagy gyűjtéssel, évente 2-3 darabbal gyarapodik. A már fellelhetetlen járművekről terepmodelleket és maketteket készíttetünk. A kézikocsik kivételével járműveink budapesti és vidéki – balatonszemesi, nagyvázsonyi, ópusztaszeri – kiállítóhelyeinken állnak a közönség szolgálatában.

Egyenruhák

Delizsánsz-modell Készítés éve: 2005 Utasokat és postát is szállító, két vagy négy ló által húzott ún. delizsánsz modellje. Kiállítva Kőszegen.

IFA Framo gépkocsi Posta által használt teherautó az 1950-es évek második feléből. Megtekinthető a balatonszemesi kiállítóhelyünkön.

Kariol kocsi (1141. sz. kariolkocsi felújítás előtt, 2013) Lófogatú, csomagszállító postakocsi. Forgózsámolyos, vastengelyes, laprugókkal ellátott, kétlovas csomagkézbesítő postakocsi. A szinte roncs állapotú kocsi 1992-ben vásárlással került Jászjákóhalmáról a gyűjteménybe. 1993. évi felújítását követően Balatonszemesen látható. 2013-ban újabb, teljes körű felújítására került sor.

Kariolkocsi Postacsomagok szállítására használt, kisméretű, ún. tárkocsi, 1940/1950-es évek. Kiállítva Nagyvázsonyban.

Kariolkocsi-modell Készítés éve: 1955 Levélgyűjtő-kocsi, 1930/40-es évek

Kisérleti postaautó Készítés éve: 1900 Csonka János által tervezett, kéthengeres, kísérleti benzinüzemű gépkocsi, maximális sebessége 30 km/h. Kiállítva Budapesten.

Kocsilámpa Lófogatú postakocsik megvilágítására szolgáló, gyertyával világító lámpa, 1920-as évek.

Levélgyűjtő tricikli Stoewer alvázra épített, karburátorral felszerelt motorral működő, kísérleti postajármű, melyet Budapesten levélgyűjtésre használtak. 1992-ben vásárlással került a gyűjteménybe a Haris Autómúzeum-tól. Eredeti alkatrészeket is tartalmaz, összességében azt sugallja, ilyen lehetett a M. k. Posta által forgalomba állított tricikli.

Utazószekér-modell Készítés éve: 1972 Mátyás király korabeli, postaszállításra is használt utazószekér. Kiállítva Balatonszemesen.

Egyenruhák, zászlók, karszalagok és egyéb textíliák gyűjteménye

 

Az egyenruhák, zászlók, karszalagok, egyéb textíliák gyűjteményébe tartoznak a postaszolgálatban alkalmazott személyek korszakonként változó egyenruhái, viseleti darabjai, a sapkától a lábbeliig. A tárgyak többsége komplett postai egyenruha vagy annak valamely darabja, illetve kiegészítője, mint például a karszalag. Textilgyűjteményünk legrégebbi, legféltettebb darabja a 19. század első harmadából származó császári postalegény egyenruha. Eredeti műtárgyaink zöme a második világháború utáni időszakból való. A gyűjtés nem csupán az eredeti darabokra, hanem ezek rekonstrukcióira is kiterjed. A közelmúlt egyenruhái a postaszervektől kerültek a múzeumba. Itt őrizzük a postaszolgálat során használt, koronként változó különféle levélzsákokat is. Szépségükkel kitűnnek a postai társadalmi szervezetek, egyesületek hímzett selyemzászlói.

Császári postalegény egyenruhája, 1820-as évek

Egyesületi zászló két oldala, 1930 A Magyar Posta Altisztek Országos Egyesülete Mezőtúri csoportjának zászlaja. Selyem alapra kézzel hímzett.

Egyesületi zászló, 1922 A Magyar Posta és Távírda Altisztek Országos Egyesülete Budafoki Csoportjának Zene és Dalköre zászlaja. Selyem alapra kézzel hímzett.

Légipostazsák, 1940-es évek Zsákvászonból varrt, keskeny nemzeti színű szalaggal díszített zsák, testére 6 rávarrt légzseb, melyek a repülőgépből kidobott zsák sebességét hivatottak csökkenteni. A célállomás postahivatal megnevezése festett.

Lópokróc, 1940-es évek Durva szövésű, vastag pokróc, a Magyar Királyi Posta beleszőtt emblémájával. Budapesten 1958-ig végezték lófogatú járművekkel a postaszállítást, a posta saját lovaival.

Postai hírlapárus egyenruha, 1993 Postahivatali dolgozók elrendelt öltözéke, kiegészítve a piros sapkával és zsebekkel ellátott mellénnyel a hírlapot áruló munkatársak részére.

Postatiszti sapka, 1920-as évek A posztóból készült sapka simlédere fölött a levélkézbesítő nyilvántartási száma, a sapkarózsán koronás címer, alatta a gombon postakürt. Kiállítva Budapesten

Postás zászló, 1948 Nemzeti színű, varrt, hímzett zászló az 1848. évi forradalom emlékére. Az 1950-es években közepére fekve rávarrták a rákosi címert, mely takarja az eredeti, hímzett köztársasági címert.

Távírdatiszti egyenruha, 1920-as évek Posztóból készült, a távírdatisztek számára elrendelt ünnepi öltözék. A sapkarózsát koronás postakürt, az álló gallért piros posztóalapon a távírdát szimbolizáló villámok díszítik. Kiállítva Budapesten.

Távíróépítési osztag zászlója, 1910-es évek Festett vászon, részben darabokból összevarrt zászló. Középen az osztrák és a magyar koronás címer, fölül német nyelvű, alul - erősen kifakult - magyar nyelvű felirat.

Bélyegző

Bélyegző-, pecsétnyomó- és éremgyűjtemény

 

A gyűjtemény törzsanyagát a postaszolgálat során használt bélyegzők, pecsétnyomók alkotják. Legkorábbiak, az egyedi, házilagos készítésű, úgynevezett előfutár-bélyegzők, amelyeket 1750 és 1850 között használtak. Ezek helybélyegzők, melyekkel a feladás helyét tüntették fel a küldeményeken. A gyűjtemény ritkaságainak számítanak a betétszámos keletbélyegzők, melyekben a dátumot kis cserélhető hasábokra vésték. A gyűjtemény túlnyomó része a 19. század 90-es éveitől használt kerékrendszerű hely-keletbélyegző, amelyekből az ezredfordulón, a dátumváltás után több száz darab került a Postamúzeumba.


A gyűjtemény másik jelentős csoportját a vésett, réz pecsétnyomók alkotják. A gumibélyegzők rendeltetésük szerint iratbélyegzők, melyeket postahivatal, postaszerv, szakmai vagy társadalmi szervezet, egyesület egyaránt használt.


A gyűjtőkör kiterjed a postaszolgálat valamennyi ágával, fejlődésével, műszaki berendezéseivel, eseményeivel kapcsolatban kiadott emlékérmekre és plakettekre is. E gyűjtemény őrzi a postaszolgálattal kapcsolatos távbeszélőérmék (tantuszok), különféle egyesületi és szolgálati jelvények, kitűzők, s a postai, távközlési és műsorszórási dolgozóknak adományozott kitüntetéseket is.

Emlékplakett Taliándörögd, 1975 Bronzból öntött emléklap a Taliándörögdi űrtávközlő földi állomás átadásának emlékére.

Emlékplakett, Békésy György Készítés éve: 1961 Az amerikai Siketségkutató Alapítvány Teljesítmény-díj emlékplakettjével 1961-ben jutalmazta Békésy Györgyöt a füllel kapcsolatos élettani kutatásaiért.

Pecsétnyomó Rákosi-címerrel Készítés éve: 1948 Vésett réz pecsétnyomó, középen a Rákosi-címerrel. Körirata: Távolsági összeköttetéseket helyreállító X. század.

Siófok 1-s postahivatal hely-, keletbélyegzője A 1900-as évek elején rendszeresített, a dátumot forgatható kerekek segítségével leütő bélyegzőtípus, mely rendkívül hosszú használati időt eredményezett.

Szentlőrinc település helybélyegzője A bélyeg bevezetése előtti időszakban használt, ún. előfutár-bélyegző, mely csak a település nevének lebélyegzésére, a levél feladási helyének megjelölésére szolgált. Felirata: Szent Lőrincz; készült az 1800-as évek elején.

Terregova település helybélyegzője A réz fejet egy korábban használatos bélyegzőfelületre ragasztották vagy olvasztották rá. Készült a 1800-as évek elején.

Tiszaújfalu betétszámos hely-, keletbély Fanyelű fémbélyegző, TISZAÚJFALU P.U. (pályaudvar) felirattal, a fölső sávozott mezőben a magyar korona rajzával. A dátumot tartalmazó acélbetétek hiányoznak. Készült az 1890-es években.

Zalatna postaállomás pecsétnyomója, 1850 Fanyelű, vésett réz pecsétnyomó, a Habsburg-ház címerével, ZALATHNA felirattal és postakürttel.

Személyes, társadlmi és szak

Személyes, társadalmi és szakoktatási emlékek gyűjteménye

 

A személyes, társadalmi és szakoktatási emlékek gyűjteményébe tartoznak a posta tevékenységével kapcsolatos társadalmi események, rendezvények és szervezett megmozdulások tárgyi emlékei. Itt találhatók meg a postai szolgálatban, szakoktatásban és a postai dolgozók társadalmi életében kiemelkedő szerepet betöltő, példamutató személyek, továbbá a postai dolgozók szociális, kulturális és sportszervezeteinek, egyesületeinek tárgyi emlékei is. Ez a gyűjtemény őrzi a postai oktatási intézmények, a szakoktatás és továbbképzés, eszközeit és felszereléseit. Végül, de nem utolsó sorban, a postai, távközlési és műsorszórási reklám- és marketingtevékenység tárgyi emlékei is ezt a gyűjteményi csoportot gazdagítják.

Emlékplakett, 1994 A ma már nem létező, egykor az Irányi utcában működött, Gervay Mihálynak, az első postafőigazgatónak a nevét viselő szakközépiskolának 50. évfordulója tiszteletére készített bronz emlékplakett.

Emlékplakett, Kolossváry Endre, 1912 Bronzból öntött emléktárgy a Magyar Királyi Posta mérnökei és vezetőjük, Kolossváry Endre tiszteletére. Kiállítva Budapesten.

Heim Péter részére készült Zsolnay-emlék Készítés éve: 1920 Heim Péter miniszteri tanácsosnak, postaigazgatónak a postaszemélyzet által ajándékozott, a Zsolnay-gyárban készített, postai és távközlési szimbólumokkal, motívumokkal díszített emléktárgy.

Kolossváry-emlékserleg, 1926 Ezüstserleg. Kolossváry Endrének, a postamérnöki kar megalapítójának emlékére a postamérnökök által 1926-ban alapított díj. Kiállítva Budapesten.

Postai emléktárgy, 1970-es évek Festett porcelánból, postai belső kezelési verseny díjazására készített emléktárgy.

Körzőkészlet (Dr. Békésy György egykori tulajdona)

Körzőkészlet (Dr. Békésy György egykori tulajdona)

A 11 elemből álló körzőkészletet Dr. Békésy György Nobel-díjas biofizikus még magyarországi munkássága, a Posta Kísérleti Intézetben töltött évek alatt használta. Gyártó jelzés a fekete tok belsejében: "Switzerland R Z 21."

Távíró

Távíró-történeti gyűjtemény

 

Gyűjtőköre kiterjed az optikai, vezetékes és vezeték nélküli távírók teljes körére, ezek műszaki berendezéseire, alkatrészeire, felszereléseire, kellékeire és a velük kapcsolatos tárgyi jellegű segédberendezésekre, tápegységekre, energiaforrásokra, jel- és energiahordozókra. A posta távíróhálózatán kívül a gyűjtés kiterjed az egyéb állami vállalati és magánjellegű távíróhálózatok, távíró-berendezések műszaki és szervezeti fejlődésének emlékeire, amilyenek különösen a hazai vasútvállalatok távíróhálózatai, a telexhálózatok és határterületként a közúti és vízi közlekedésben alkalmazott optikai távközlő- és jelzőrendszerek eszköztára.

Morse-féle távírógép, 1850

Morse-féle távírógép, 1862

Hughes-féle betűtávíró, 1930

Pollák-Virág-féle gyorstávíró makettje, 1953

Távbeszélő

Távbeszélő-történeti gyűjtemény

 

Gyűjtőköre kiterjed a vezetékes és vezeték nélküli távbeszélő-berendezések kialakulásának és fejlődésének emlékeire, tekintet nélkül azok készítési és alkalmazási helyére. A gyűjtés főleg a hazai távbeszélő-hálózat létrejöttére, kiépítésére, berendezéseire, eszközeire, alkatrészeire és anyagaira irányul, különös tekintettel a távbeszélőközpontok fejlődésének emlékeire, valamint a posta távbeszélő-hálózatának szolgáltatásaival kapcsolatos segédberendezésekre és felszerelésekre.

LB I. fali telefon, 1889

LB fali telefon, 1900

Az első magyar asztali telefonkészülék, 1912

Föderl-féle telefon, 1914

Ferenc József telefonja, 1915

CB II. telefon, 1918

IV. Károly telefonja, 1918

CB 24 telefon, 1924

Horthy Miklós kormányzó számára készített telefon, 1931

Kádár János telefonja, 1970

Rádótörtneti gyűjtemény

Rádiótörténeti gyűjtemény

 

Gyűjtőkörébe tartoznak a rádió feltalálásával kapcsolatos emlékek, a rádiózás kialakulásának, fejlődésének történetével kapcsolatos emlékek, eszközök, felszerelések, kísérleti berendezések. Ezek részei, rádió adó-vevő berendezések, technikatörténeti emlékjellegű részei, egységei, tartozékai. A magyar rádióhálózat létrejöttének, fejlődésének, és berendezéseinek emlékei. A hazai rádióipar kifejlődésének emlékei, jellegzetes gyártmánytípusai. A gyűjtés kiterjed a hazánkban használatos valamennyi rádió adó-vevő tevékenységére, frekvenciára való tekintet nélkül, tehát hosszú-, a közép-, rövid- és ultrarövid-hullámú, valamint az ún. CB-rádiózás történeti emlékeire is.

Standard Szuper 37, 1939

Orion 140 A, 1955

Orion AR 612 Pacsirta, 1965

Orion 331, 1950

Bodnár János-féle rádió, 1930

Orion 313 (néprádió), 1952

Videoton RA 4301 S Apolló, 1989

Mechlabor zeneszekrény, 1966

Terta T 529 MG, 1960

Videoton R 4901, 1975

Philips 404 - A Jóbarát, 1954

Televíziótörténeti

Televízió-történeti gyűjtemény

 

Gyűjtőköre kiterjed a televízió megalkotásának és fejlődésének műszaki emlékeire, különösen a hazai televízió-hálózat létrehozására, fejlődésére vonatkozó tárgyi emlékekre, beleértve a hazai televízió adó-vevő berendezések felszerelését, műszaki berendezését. A berendezések alkatrészeit, eszközeit, műszereit és anyagait is. A gyűjtőmunkának ki kell terjednie a jelenleg működő és keletkező berendezések egyes, a kor fejlődési szintjére jellemző – és pusztulásnak kitett – műszaki elemeknek a jövő számára történő megőrzésére az üzemen kívül helyezésük utáni időpontokban. A gyűjtés kiterjed a műsorszórás, illetve előállítás technikai eszközeiben mutatkozó műszaki fejlődésre, valamint a hazai televízió-ipar fejlődésének fontosabb műszaktörténeti emlékeire és gyártmánytípusaira is.

Videoton (1968)

Videoton (1968)

Videoton Monalisa

Videoton Monalisa

Videoton TC-1610 Tünde televíziókészülék

Videoton TC-1610 Tünde televíziókészülék

Videoton TC 1620 OCU Mini-Vidi televíziókészülék

Videoton TC 1620 OCU Mini-Vidi televíziókészülék

Elektronika VL-100 FF televíziókészülék

Elektronika VL-100 FF televíziókészülék

Kúpos logaritmikus spirál antenna

Kúpos logaritmikus spirál antenna

Videoton TT 695-OCU Minivizor televíziókészülék

Videoton TT 695-OCU Minivizor televíziókészülék

Egyéb hírközlés

Egyéb hírközlési műszaki emlékek gyűjteménye

 

Gyűjtőköre a hírközlés általános tevékenységével és üzemeltetésével kapcsolatos műszaki szervezetek, üzemegységek és létesítmények műszaktörténeti emlékeire terjed ki. Továbbá a szórakoztató iparban használatos eszközökre, berendezésekre. Ide tartoznak a műszaki fejlesztési és kísérleti tevékenység műszaki emlékei, valamint a hírközlés ellenőrző és szabályozó jellegű hatósági tevékenységének műszaki emlékei. A gyűjtőmunka határterületeit a postai, a távközlési és a műsorszóró tevékenység ipari hátterének műszaki emlékei képezik.

Dr. Békésy György mikroszkópja

Dr. Békésy György mikroszkópja

BRG Mambó M5 magnetofon

BRG Mambó M5 magnetofon

Supraphon lemezjátszó

Supraphon lemezjátszó

Acélhuzalos magnetofon P-190

Acélhuzalos magnetofon P-190

bottom of page