top of page

GYŰJTEMÉNYEK

A Postamúzeum gyűjteményeiben a posta, a távközlés és a műsorszórás fejlődésének és történetének emlékeit gyűjti és őrzi. Gyűjteményeink két fő kategóriája a tárgyi és a dokumentációs, és mindkét gyűjteménycsoport további tíz-tíz gyűjteményre tagolódik, melyek több mint 11 000 tárgyat és mintegy 40 000 egységnyi dokumentumot tartalmaznak.

ADATTÁR

A Postamúzeum adattári gyűjteménye a múzeum gyűjtő, kutató, feldolgozó és hagyományápoló feladatait szolgálja. Az adattár a múzeumi gyűjtemény-együttes szerves része, amely egyrészt a múzeum gyűjteményeiről tájékoztat, s egyben a gyűjtőkörére, gyűjtő- és közművelődési tevékenységére, szakmai és társadalmi bázisaira vonatkozó dokumentumok gyűjtőhelye; másrészt a gyűjtő, feldolgozó és kutatómunka során létrejött, lényeges információkat tartalmazó iratok, életrajzok, visszaemlékezések rendszerezett gyűjteménye. Ide tartoznak a múzeum történetére és a múzeumban folyó munkára vonatkozó iratok, feljegyzések, nyomtatványok és dokumentumok, valamint a múzeum munkatársainak tudományos és ismeretterjesztő tevékenysége kapcsán keletkezett kéziratok, tanulmányok, publikációk és előadásszövegek is. Az adattár tulajdonképpen a múzeum adatbankja, memóriatára. Az adattári iratgyűjteményt pedig a szakmatörténetre vonatkozó eseményekről, személyekről, forráshelyekről, gyűjteményekről készült kartonált adatgyűjtemény, az adattári fényképgyűjtemény, valamint a segéd- és technikai eszközök gyűjteménye egészíti ki, teszi használhatóbbá.

KÖNYVTÁR

A Postamúzeum könyvtára tudományos szakkönyvtár, mely előzetes bejelentkezéssel, a nyitva tartási időben bárki számára kutatható. Állománya több mint 17 000 kötetet számlál. A múzeum gyűjti a posta-, távírda-, távbeszélő-, és műsorszórás-történeti kutatásban forrásul szolgáló szakkönyveket, folyóiratokat, rendeletgyűjteményeket, valamint a technikatörténet, ipartörténet, közlekedéstörténet és muzeológia kapcsolódó műveit. Állományában megtalálhatók a múzeumi és egyéb kutatómunkához szükséges könyvtári segédanyagok is: lexikonok, adattárak, szótárak, kézikönyvek, stb. A könyvtár állományának történeti becsű részét képezi a mintegy 250 kötetből álló muzeális gyűjtemény. A könyvtár nem kölcsönöz, az állomány csak helyben kutatható.

bottom of page