top of page

Teletár

 

A Teletár 2007. május 17-én, az Információs Társadalom Világnapján nyílt meg az egykori Miskolc Avas telefonközpont épületében. A mintegy 600 m2 alapterületű hajdani gépteremben a Postamúzeum –eddig különböző raktárhelyiségeiben őrzött– műtárgyait láthatják a szakmatörténet iránt érdeklődő látogatók. A látványraktár többszáz kiállított tárgy segítségével mutatja be a távközlés csaknem 130 éves robbanásszerű fejlődését.

 

Különlegessége, hogy a hazai távközléstörténetnek szinte minden telefonkészüléke, távíró- és telefonközpont típusa, valamint átviteltechnikai berendezése megtalálható, amelyek közül számos ma is működőképes. A kisebb tárgyakat (távíró és telefonkészülékek, valamint alkatrészek és műszerek) polcokra helyeztük, a nagyobb berendezések, pl. a manuális és automata telefonközpontok, távíró-, illetve átviteltechnikai berendezések, keretsorokba rendezve idézik fel az egykori központok hangulatát, egészen 1881-től napjainkig.

 

Helyszín: Miskolc-Avas, Szentgyörgy út 23 (Bejárat a Posta mellett jobb oldalon) 

A TELETÁR bejárata

A TELETÁR bejárata

A TELETÁR helyszíne

A TELETÁR helyszíne

Bejárat a Postaépület jobb oldalán

Bejárat a Postaépület jobb oldalán

A TELETÁR építése

Telefonos kisasszony betanítása

Telefonos kisasszony betanítása

Tárgyak tisztítása

Tárgyak tisztítása

Tárgyak elrendezése

Tárgyak elrendezése

Szerelőpár ...

Szerelőpár...

Tablók felrakása

Tablók felrakása

Szerelés

Szerelés

Szállítás

Szállítás

No de kisasszony...

No de kisasszony...

Pontos idő

Pontos idő

Munkamegbeszélés

Munkamegbeszélés

Nem lesz ez sok ...

Nem lesz ez sok...

Még sok hely van ...

Még sok hely van...

Még mindig van hely ...

Még mindig van hely...

Késő este ...

Késő este...

Már egyáltalán nincs hely ...

Már egyáltalán nincs hely...

Keretsorok között ...

Keretsorok között...

Keretsorok felállítása

Keretsorok felállítása

Hú, de nehéz ...

Hú, de nehéz...

Egyre több tárgy ...

Egyre több tárgy...

Hogyan fogunk itt szerelni...

Hogyan fogunk itt szerelni...

Hajnali kettő körül ...

Hajnali kettő körül...

Áramellátás szerelése

Áramellátás szerelése

Csörlőzés

Csörlőzés

Az első tárgyak ...

Az első tárgyak...

7A2 központ beüzemelése

7A2 központ beüzemelése

Építették és berendezték

 

A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Miskolc Avas-i látványtárának kivitelezésében résztvevők és adományozók névsora (2006. május - 2007. május) A TELETÁR létrehozását a Hírközlési Múzeumi Alapítvány igazgatója, Egervári László kezdeményezte. Irányításával zajlottak a megvalósítási, kivitelezési munkálatok. A TELETÁR-nak helyet adó miskolc-avasi műszaki épület felújítási munkálatait a De-Te Immobilien Rt. részéről Török István főigazgató, Klinkóné Kerekes Ilona, Peták Józsefné és Felföldi Rita irányította A TELETÁR berendezése A műszaki munkálatokat Jakab László, a kiállítás berendezését Kozmáné Grünwald Éva vezette.

 

A munkálatokban részt vett Juhász Károly, Majzikné Szívos Ibolya és Tallósyné Béres Ilona. A helyszíni telepítési és üzembehelyezési munkákat Király Károly irányításával, Kanyó András, Molnár György, Molnár Györgyné, Kácsándi Istvánné végezte. További közreműködők: Anda Péter, Bogoly Zsolt, Boró Gyula, Csontos Nándor, Éliás István, Gáldi Attila, Gulyás Péter, Hargittai Attila, Juhász Sándor, Káposzta Pál, Kavalecz Zsolt, Kmetz István, Kovács László, Kozák István, Kővári Zoltán, Láng Béla, Lucza Imre, Nagy Ferenc, Révy Tamás, Sneider Csaba, Szőke Barnabás, Tarjányi Péter, Tóth Mihály, Urbán Péter, Váradi László, valamint a Kandó Kálmán Szakközépiskola és a Baross Gábor Szakközépiskola diákjai. Fő adományozók: BNC Rendszerház Kft. Budapest, Győri KTMF, Láng Béla, Király Károly, Kiss László, Miskolc Hálép 2000 Kft., Kisely Ferenc, Pannon GSM Távközlési Zrt., T-Com HI BÜK Miskolc, Káposzta Pál, Westel Kft

Együtt a csapat

Együtt a csapat

Egervári László

Egervári László

Juhász Károly

Juhász Károly

Molnár Györgyné

Molnár Györgyné

Tallósyné Béres Ilona

Tallósyné Béres Ilona

Molnár György

Molnár György

Majzikné Szívos Ibolya

Majzikné Szívos Ibolya

Kozmáné Grünwald Éva

Kozmáné Grünwald Éva

Kanyó András

Kanyó András

Kácsándi Istvánné

Kácsándi Istvánné

Király Károly

Király Károly

Jakab László

Jakab László

A megnyitó fotói 2007

Megnyitó

Megnyitó

Tankó Zoltán Magyar Telekom vezérigazgat

Tankó Zoltán Magyar Telekom vezérigazgatója

Kurucz István Hírközlési Múzeumi Alapítv

Kurucz István Hírközlési Múzeumi Alapítvány elnök

Koszorú István Magyar Telekom

Koszorú István Magyar Telekom

Egervári László Hírközlési Múzeumi Alapí

Egervári László Hírközlési Múzeumi Alapítvány igazgató

dr

dr. Nagy László Gábor Oktatási és Kulturális Minisztérium

dr

dr. Varga Zoltán önkormányzati képviselő

A kiállítás megtekintése

A kiállítás megtekintése

A kiállítás áttekintő fotói

Polcsorok

Polcsorok

Telefonkészülékek és műszerek

Telefonkészülékek és műszerek

Nyilvános telefonkészülékek

Nyilvános telefonkészülékek

Modern telefonok a polcokon

Modern telefonok a polcokon

LB telefonok és központok

LB telefonok és központok

Katonai távbeszélő központ

Katonai távbeszélő központ

Katonai központ kezelése

Katonai központ kezelése

Központok és műszerek

Központok és műszerek

Gyakorlati foglalkozás

Gyakorlati foglalkozás

Iskolások a múzeumban

Iskolások a múzeumban

Crossbar és rotary technika

Crossbar és rotary technika

Hálózatszerelő

Hálózatszerelő

CB telefonok és központok

CB telefonok és központok

Címtáblák

Címtáblák

A fő folyosó, előtérben a szikla-központ

A fő folyosó, előtérben a szikla-központ

CB telefonok

CB telefonok

Miskolc távközlés-története

 

A híradástechnika fejlődése a 19. század második felében Samuel Morse távírójának, Graham Bell távbeszélőjének (1876) felfedezése, Puskás Tivadar és Ferenc távbeszélő központjának (1881) alkalmazása révén igen felgyorsult. Miskolc 1859. május 27-én nyitotta meg távíróállomását. A város vezetősége ideiglenes elhelyezésként az 1857-ben épült új színház II. emeletén biztosított 3 szobát a távíróállomás részére. „Miskolc Város Hatóságának Folyó évi május hó 27-től kezdve Miskolcon a telegráf állomás életbe léptetvén, ezen naptól kezdve a telegráfnak használata úgy hivatalos, mint magán levelezésekre nézve megnyittatott. Mi felöl a városi hatóság általános közhírré tétele végett ezennel értesíttetik. Kelt Miskolcon, május 31. 1859. Vadnay.” A távírda a Régiposta utcából 1888-ban beköltözött a postahivatal épületébe, a színházzal szembe, majd 1891-ben átköltözött a posta és távírda új épületébe, a Déryné utcába. A Morse-féle távírót később felváltotta a Hughes-féle betűíró, amely 1870-től a második világháborúig használatban volt. 1930-tól tért hódított a géptávíró, távíróközpontok létesültek. Később, 1950-től megkezdte működését a távíró-előfizetői szolgálat; a telex, valamint az országok közötti közvetlen tárcsás távírókapcsolat; a gentex. A miskolci közhasználatú telefonközpont és hálózat létesítésére 1888-ban a helybeli Wilhellm és Jenei cég kapott engedélyt. Miskolc első telefonközpontját 1888. december 15-én vasárnap adták át a forgalomnak. A Széchenyi u. 52. alatti házban elhelyezett telefonközpontnak 23 előfizetői vonala és 2 nyilvános állomása volt. Jenei Soma a miskolci telefonhálózatának megnyitását így jelentette be: „Van szerencsém a m.t. közönséget értesíteni, hogy a helybeli távbeszélő-hálózatot vasárnap a közszolgálatnak átadtuk és midőn azok névsorát, kiknél egyenlőre a telephon be lett vezetve alább közölnénk, hogy t. közönség rendelkezésére két nyilvános állomást is szerveztünk, a hol bárki csekély díj lefizetése mellett a telephont igénybe veheti. Szolgálati idő a központban: Márczius 1-től okt. 31-ig; Reggel 7 órától este 8 óráig Nov. 1-től febr. végéig. Reggel 7 órától este 7-ig a déli órákban is Miskolc. 1888 december 15. Wilhellm és Jenei a miskolci telephon hálózat tulajdonosai 1900-ban a posta által megváltott telefonhálózat a Déryné utcai épületbe költözött, az előfizetők száma 150 volt. Ez év októberére elkészült a Budapest-Miskolc-Kassa közötti telefonhálózat, így Miskolc is bekapcsolódott az interurbán-forgalomba. Az első kisméretű 12 oldalas magánkiadású évszám nélküli telefonnévsor a kutatások szerint 1908-ban jelent meg a miskolci és megyei telefonhálózat előfizetőiről. A névsor 438 előfizetőt sorol fel név szerint és pontos lakcímmel, telefonszámmal. A főposta 1906-ban került a Kazinczy utca 14. sz. alatti ún. Munk-féle házba, ennek egyik szárnyában kerültek elhelyezésre a távíró- és távbeszélő berendezések. A miskolci előfizetők száma 1925-ben 1087, 1931-ban 1409 volt. A Kazinczy utca 16. sz. alatt új postaépület készült, amelyet 1937-ben adtak át. 1937. május 17-én helyezték üzembe az új svéd Ericsson gyártmányú automata telefon-központot, amely 1300 különvonalú és 700 ikerpáros állomás kezdeti kiépítésével készült. 1954-ben az Ericsson központot 7A2 rendszerű, 4000 vonal kezdeti kapacitású (17 000 vonalig bővíthető) központ váltotta fel. A lebontott Ericsson központot 2400-as vonalkapacitással Egerben helyezték üzembe 1955-ben. A távíróközpontok automatizálását követően 1962-ben megindult a telexszolgáltatás. A Magyar Posta 1985-ben kísérleti jelleggel bevezette a távmásoló szolgáltatást, a telefaxot. A 7A-2 központ utolsó –4000 állomással való– bővítésére 1969-ben került sor, ezzel kapacitása 11 600-ra emelkedett. A további igények kielégítésére 1973-ban Újdiósgyőrben 6000 állomás kezdeti kapacitással korszerű, crossbar rendszerű főközpontot létesítettek, amely átvette a belvárosi központtól a hozzá tartozó tápterületek ellátását. 1983-ra már halaszthatatlanná vált Miskolc telefonhálózatának fejlesztése, a várakozók száma elérte a kilencezret. A meglévő központ fejlesztése és konténerközpontok telepítése ellenére szükségesé vált egy harmadik ARF főközpont építésére. A tízezres kezdeti kiépítésű avasi telefonközpontot 1983 őszén kapcsolták be 6500 ezer előfizetővel, kapacitása 2005-ben –kikapcsolásakor– elérte a 20.000 vonalat. A további igények kielégítésére a VII. ötéves tervben szerepelt a miskolci régióközpont megépítése. Az új épület építése 1985-ben kezdődött meg, az alapkőletételre 1986-ban került sor. A kezdeti kiépítésben 30.000 állomáskapacitású ARF helyi és 4.800 ívpont kapacitású ARM201/4 típusú központot 1990 októberében adták át a forgalomnak. A belvárosi régióközpontot –mint az ország utolsó crossbar központját– 2005. decemberében kapcsolták ki ünnepélyes külsőségek között.

Távközlési gyűjtemények - Áramellátás

Váltakozó áramú csengetőgép

Váltakozó áramú csengetőgép Leltári szám: T15 84.46. Részei: 1./Négyszögletes üvegpohár 2./Szalagalakú horgany elektród 3./Cseréphengerbe állított szén elektród 4./szalmiák oldat. Feszültsége: 1,5V Kivezetései: Szén-pozitív, Horgany-negatív Előnye, hogy összeállítása után azonnal üzemképes, hátránya, hogy állandó használat esetén kb. 1 óra alatt kimerül.

Tirisztoros töltőberendezés

Tirisztoros töltőberendezés Leltári szám: T16 2003.22. Készítés éve: 1974 24V, 12A kimeneti áramú töltőberendezés, amelyet akkumulátorok töltésére, illetve közvetlen tápforrásként u.n. teleppótló üzemmódban is használtak. Főáramköre egyfázisú, féligvezérelt tirisztoros hídkapcsolás. Kimeneti karakterisztikája I-U jellegű, azaz áramkorlátozással és feszültség-szabályozással rendelkezik. A tirisztorok keltette felharminikusok szűrésére nagy méretű (induktivitásokból és kondenzátorból álló) kimene

Savas ólomakkumulátor

Savas ólomakkumulátor Leltári szám: T16 93.19. Készítés éve: 1965 Készítő: Akkumulátor és Szárazelemgyár Helye: Budapest A távbeszélő központok szünetmentes áramellátásának biztosítására helyhezkötött savas ólomakkumulátorokat alkalmaztak. Az első ólomakkumulátort 1898-ban a Szerecsen (mai Paulay Ede) utcai központ részére szerelték fel. A képen is látható kis kapacitású akkumulátorok üvegedényes kivitelűek. Az elektrolit hígított kénsav. A pozitív ólomlemezek nagyfelületű, szekrényes kivitelű

Meidinger elem

Meidinger elem Leltári szám: T15 D.134.0. A Meidinger-elem részei: 1./két üvegpohár, 2./horgany és rézlemez mint sarkok, 3./üveggömb (Meidinger körte), 4./lágy víz, illetve rézgálic oldat. Előnye a tartós áramszolgáltatás, ezért távíró berendezéseknél használták. Feszültsége 1V, belső ellenállása 7-8 Ohm. Hátránya, hogy összeállítás után csak 7-8 nap múlva lehetett üzembe helyezni.

Dura elem

Dura elem Leltári szám: T15 84.45. Készítés éve: 1910 Használatba vétel előtt a felső lapon lévő parafadugót eltávolítva lágy vízzel kell feltölteni az elemet, majd a felesleget kiönteni. Az elektrolitot a képződő kocsonyás anyag alkotja. Előnye a hosszú tárolási idő. Feszültsége 1,5V. Távbeszélő készülékekhez, illetve központokhoz használták.

Légző elem 1,4V

Légző elem 1,4V Leltári szám: T16 95.1. Készítő: CENTRA Helye: Wroclaw A légző elem abban különbözik a közönséges szárazelemtől, hogy depolarizátora aktív szén alkalmazásával a levegőben lévő oxigén. Előnye a tartós terhelhetőség. Névleges feszültsége 1.4V, belső ellenállása 0.2-0.3 Ohm. Az elem felső része a tárolás alatt légmentesen le van zárva, a légzőnyílásokat a használatba vétel előtt teszik szabaddá. LB távbeszélő készülékek helyi telepeként használták, 2 db 1,4V-os elem sorba kapcsolás

Ericsson áramellátó szekrény

Ericsson áramellátó szekrény

Leclanché elem

Leclanché elem Leltári szám: T15 84.46. Részei: 1./Négyszögletes üvegpohár 2./Szalagalakú horgany elektród 3./Cseréphengerbe állított szén elektród 4./szalmiák oldat. Feszültsége: 1,5V Kivezetései: Szén-pozitív, Horgany-negatív Előnye, hogy összeállítása után azonnal üzemképes, hátránya, hogy állandó használat esetén kb. 1 óra alatt kimerül.

Távközlési gyűjtemények - Távbeszélő készülékek

CB telefonok

A magyar posta 1904-ben helyezte üzembe első CB (Central Battery/Központi Telep) rendszerű központját, a Teréz központot. A CB központok bevezetésével szükségtelenné vált az előfizetői készülékeknél a helyi telep, és az induktor, ezért a CB központokba bekapcsolt előfizetőknél új szabványú készülékeket szereltek fel, illetve a meglévő régi készülékeket átalakítással tették alkalmassá a CB üzemre. A számtárcsával (hívóművel) rendelkező készülékek már automata központra csatlakoztak, a számtárcsa nélküli u.n. vaktárcsás készülékek még kézi kapcsolású központba.

CB 24-es telefon Leltári szám T16 2003

CB 24-es telefon Leltári szám T16 2003.16.0 Készítés éve 1928.

CB 35 (vaktárcsás) Leltári szám T16 99

CB 35 (vaktárcsás) Leltári szám T16 99.4.0

CB 24-es telefon Leltári szám T16 D.608.

CB 24-es telefon Leltári szám T16 D.608.0.

CB 24-es telefon Leltári szám T16 D.444.

CB 24-es telefon Leltári szám T16 D.444.0.

CB 55 típusú telefonkészülék Leltári szá

CB 55 típusú telefonkészülék Leltári szám T16 2000.4.0.

CB 35-ös telefon Leltári szám T16 D

CB 35-ös telefon Leltári szám T16 D.1246.0.

CB 47-es telefon Leltári szám T16 D.609.

CB 47-es telefon Leltári szám T16 D.609.0.

CB-I

CB-I. fali telefon, automata üzemre átalakítva

Fali telefon (Ericsson) Leltári szám T16

Fali telefon (Ericsson) Leltári szám T16 2007.6.0.

Távközlési gyűjtemények - Távbeszélő készülékek

LB telefonok

Kezdetben a telefonkészülékek LB (Local Battery/Helyi Telep) rendszerűek voltak. A mikrofon táplálására az előfizetőknél kb. 3V feszültséget szolgáltató u.n. helyi telepet (Leclanché-elemet, később Dura elemet) használtak. Az LB készülékek másik jellegzetes alkotórésze az induktor, amelynek kis hajtókarját megforgatva lehetett jelezni a telefonközpontot kezelő személynek a hívási szándékot.

Teirich-Leopolder-féle fali telefon Lelt

Teirich-Leopolder-féle fali telefon Leltári szám T16 84.1.0.

Mágnestalpas telefon Leltári szám T16 20

Mágnestalpas telefon Leltári szám T16 2006.39.1

LB-II

LB-II. fali telefonkészülék Leltári szám T16 84.157.0.

LB I-es fali telefon Leltári szám T16 84

LB I-es fali telefon Leltári szám T16 84.4.0.

LB 67 típusu (Bolgár) telefon

LB 67 típusu (Bolgár) telefon

LB 55 asztali telefon

LB 55 asztali telefon

LB 37 asztali telefon Leltári szám T16 9

LB 37 asztali telefon Leltári szám T16 98.31.0.

LB 24-es telefon

LB 24-es telefon

Házitelefon

Házitelefon

Házitelefon (cselédtelefon) Leltári szám

Házitelefon (cselédtelefon) Leltári szám T16 84.182.0.

Bányatelefon Leltári szám T16 2000.29.0.

Bányatelefon Leltári szám T16 2000.29.0.

Bell-féle mágnestelefon Leltári szám T16

Bell-féle mágnestelefon Leltári szám T16 D.187.0.

Fali LB telefon Leltári szám T16 84.149.

Fali LB telefon Leltári szám T16 84.149

Házitelefon (2)

Házitelefon

Távközlési gyűjtemények - Távbeszélő készülékek

Mobiltelefonok

Alcatel Club mobiltelefon Leltári szám T

Alcatel Club mobiltelefon Leltári szám T16 2005.4.1.

Benefon Class hordozható telefon Leltári

Benefon Class hordozható telefon Leltári szám T16 2003.25.1.

Benefon Forte hordozható telefon Leltári

Benefon Forte hordozható telefon Leltári szám T16 D.1289.0.

Benefon Dragon mobiltelefon Leltári szám

Benefon Dragon mobiltelefon Leltári szám T16 2003.30.1.

Nokia 250 mobiltelefon Leltári szám T16

Nokia 250 mobiltelefon Leltári szám T16 2003.33.1.

Nokia 350 mobiltelefon Leltári szám T16

Nokia 350 mobiltelefon Leltári szám T16 2003.36.1.

Leltári szám T16 2004.6.1

Nokia 1610 mobiltelefon Leltári szám T16 2004.6.1.

Nokia 450 mobiltelefon Leltári szám T16

Nokia 450 mobiltelefon Leltári szám T16 2003.38.1.

Nokia 540 mobiltelefon Leltári szám T16

Nokia 540 mobiltelefon Leltári szám T16 2003.41.1.

Távközlési gyűjtemények - Távbeszélő készülékek

Pénzbedobós telefonok és egyéb készülékek

Ericsson nyilvános pénzbedobós telefon L

Ericsson nyilvános pénzbedobós telefon Leltári szám T16 84.165.0.

MATART pénzbedobós nyilvános telefon Lel

MATART pénzbedobós nyilvános telefon Leltári szám T16 2007.10.0.

EGYÉB készülékek - Váltakozóáramú pótcse

EGYÉB készülékek - Váltakozóáramú pótcse Leltári szám T16 D.488

Távközlési gyűjtemények - Távbeszélő központok

Automata telefonközpontok

7DU rotary távbeszélő központ Leltári sz

7DU rotary távbeszélő központ Leltári szám T16 96.40

CA-42B 440-es távbeszélő alközpont Leltá

CA-42B 440-es távbeszélő alközpont Leltári szám T16 96.45

7A2 telefonközpont modell (működő) Leltá

7A2 telefonközpont modell (működő) Leltári szám T16 84.17.0.

7A2 rotary távbeszélő központ Leltári sz

7A2 rotary távbeszélő központ Leltári szám T15 96.39.

QA-96 Kvázielektronikus távbeszélő közpo

QA-96 Kvázielektronikus távbeszélő központ Leltári szám T16 96.43

STB 525 tip

STB 525 tip. automata alközpont Leltári szám T16 84.403.0.

RA-8 26-os távbeszélő alközpont

RA-8 26-os távbeszélő alközpont

Crossbar központ Leltári szám T16 96.41.

Crossbar központ Leltári szám T16 96.41

TN 6030 távbeszélő alközpont Leltári szá

TN 6030 távbeszélő alközpont Leltári szám T16 96.46.0.

Távközlési gyűjtemények - Távbeszélő központok

CB telefonközpontok (manuális)

 

A magyar posta 1904-ben helyezte üzembe első CB (Central Battery/Központi Telep) rendszerű központját, a Teréz központot. A CB központok bevezetésével szükségtelenné vált az előfizetői készülékeknél a helyi telep, és az induktor, ezért a CB központokba bekapcsolt előfizetőknél új szabványú készülékeket szereltek fel, illetve a meglévő régi készülékeket átalakítással tették alkalmassá a CB üzemre. A kézi kapcsolású CB központok 24V feszültségről működtek.

CB IV10 manuális központ Leltári szám T1

CB IV10 manuális központ Leltári szám T16 93.41.0.

CB X60 manuális központ Leltári szám T16

CB X60 manuális központ Leltári szám T16 84.286.0.

CB XX120 manuális központ Leltári szám T

CB XX120 manuális központ Leltári szám T16 93.43.0.

Távközlési gyűjtemények - Távbeszélő központok

LB telefonközpontok

 

Az első telefonközpontok "kapcsolók" kézi kapcsolásúak (manuális) és helyi teleprendszerűek (LB/Local Battery) voltak. A központban, és az előfizetői készülékeknél is két sorba kapcsolt Lechlanché galvánelem (később szárazelem) biztosította a mikrofonáramot. A kezelő a kapcsolást kapcsolózsinórok dugaszolásával végezte.

LB II5-ös manuális központ Leltári szám

LB II5-ös manuális központ Leltári szám T16 D.58.0.

Katonai központ LB VIII30 Leltári szám T

Katonai központ LB VIII30 Leltári szám T16 84.143.0.

LB V100 manuális központ Leltári szám T1

LB V100 manuális központ Leltári szám T16 D.171.0.

LB XII60 vertikális manuális központ Lel

LB XII60 vertikális manuális központ Leltári szám T16 D.473.0.

Katonai LB központ K-20 Leltári szám T16

Katonai LB központ K-20 Leltári szám T16 96.23.0.

LB I3 manuális központ Leltári szám T16

LB I3 manuális központ Leltári szám T16 84.343.0.

Távközlési gyűjtemények - Távíró berendezések

Morse távírók - Elliot-féle kékíró Leltá

Morse távírók - Elliot-féle kékíró Leltári szám T15 82.14.

Morse távírók - Francia katonai Morse tá

Morse távírók - Francia katonai Morse távíró Leltári szám T15 97.8.

Morse távírók - Hollós-féle kékíró Leltá

Morse távírók - Hollós-féle kékíró Leltári szám T15 D.20.0.

Morse távírók - Kékíró (Siemens Halske)

Morse távírók - Kékíró (Siemens Halske) Leltári szám T15 82.13.

Morse távírók - Kékíró (Svéd és Tsa

Morse távírók - Kékíró (Svéd és Tsa.) Leltári szám T15 99.8.

Morse távírók - Kiss-féle kékíró Leltári

Morse távírók - Kiss-féle kékíró Leltári szám T15 97.9.

Morse távírók - Kopogó Leltári szám T15

Morse távírók - Kopogó Leltári szám T15 D.176.0.

Morse távírók - Morse billentyű Leltári

Morse távírók - Morse billentyű Leltári szám T15 D.24.0.

Morse távírók - Svéd és Társa kékíró fad

Morse távírók - Svéd és Társa kékíró fadobozban Leltári szám T15 99.3.

Távgépírók - Creed 3A Leltári szám T15 8

Távgépírók - Creed 3A Leltári szám T15 84.34.

Távgépírók - CST 100 Leltári szám T15 D.

Távgépírók - CST 100 Leltári szám T15 D.655.0.

Távgépírók - Dalibor D302 Leltári szám T

Távgépírók - Dalibor D302 Leltári szám T15 96.1.

Távgépírók - Lorenz 33 Leltári szám T15

Távgépírók - Lorenz 33 Leltári szám T15 98.15.

Távgépírók - Olivetti Leltári szám T15 8

Távgépírók - Olivetti Leltári szám T15 84.70.

Távgépírók - RFT F 2000 Leltári szám T15

Távgépírók - RFT F 2000 Leltári szám T15 95

Távgépírók - RFT F1100 Leltári szám T15

Távgépírók - RFT F1100 Leltári szám T15 D.662.0.

Távgépírók - Siemens T100 Leltári szám T

Távgépírók - Siemens T100 Leltári szám T15 90.6.

Távgépírók - Siemens T1000 Leltári szám

Távgépírók - Siemens T1000 Leltári szám T15 2002

Távgépírók - Telescript PTT32 BE Leltári

Távgépírók - Telescript PTT32 BE Leltári szám T15 97.13.

Távgépírók - Telescript PTT42 Leltári sz

Távgépírók - Telescript PTT42 Leltári szám T15 98.7.

Távíró központok - TWK-8 automata távíró

Távíró központok - TWK-8 automata távíró központ Leltári szám T15 97.10.

bottom of page